Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde

i Menighedsplejen i Strandmarks Sogn på søndag

Menighedsplejen in Strandmarks sogn takker de mange fremmødte for aktiv meningsudveksling ved Årsmødet d. 27. januar. Årsmødet forløb gnidningsløst – årsberetningen, regnskabet og budgettet blev godkendt.

- Desværre manglede vi en bestyrelseskandidat, og mødet måtte derved afbrydes. Ekstraordinært årsmøde afholdes derfor søndag den 17. marts kl. 12. Mødet vil være uden frokost og af begrænset varighed.

Dagsordenspunkter vil være 1) valg af bestyrelse, 2) valg af revisorer 3) indkomne forslag 4) eventuelt. Spørgsmål kan stilles til formanden for Menighedsplejen: midori@midorifischer.com, mobil 2819 4009.

menu
menu