Elevers trivsel er stabil

Elevers trivsel er stabil

69,2 % af eleverne i 0.-3. klasse er “meget glade” for deres skole. Og spørger man eleverne i 4.-9. klasse er 27,6 % “meget tit” glade for deres skole, mens 45,8 % “tit” er glade for deres skole.

Eleverne er blevet spurgt om en lang række ting i den årlige trivselsmåling og helt overordnet betegner Hvidovre Kommune resultatet som, at elevernes trivsel i Hvidovres skoler er stabil.

Den årlige trivselsmåling er lovpligtig og dækker over en måling, hvor eleverne i de små klasser svarer på 20 spørgsmål, og eleverne i de store klasser svarer på i alt 40 spørgsmål om deres trivsel.

Antallet af elever i 0.-3. klasse, der er meget glade for deres skole, er dalet en anelse fra sidste år. For de ældre elever er glæden over deres skole steget en anelse.

menu
menu