Elitebrugere skal betale i Motionscentret

Elitebrugere skal betale i Motionscentret

Det kommer til at koste elitebrugerne 100 kr. om måneden, hvis de vil træne i Hvidovre Motionscenter

Løftebrud eller ændringer i situationen.

Uanset hvordan man anskuer det, så kommer elitebrugere fremadrettet til at betale, hvis de vil bruge Hvidovre Motionscenter. Men spørgsmålet om betaling for elitebrugernes brug af Hvidovre Motionscenter delte kommunalbestyrelsen, da sagen blev behandlet tirsdag aften.

Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten mente ikke, mens de øvrige: Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og Enhedslisten mente, at elitebrugerne fremadrettet skal betale for at bruge Hvidovre Motionscenter. Stemmefordelingen blev således 8 imod og 13 for, da det blev besluttet, at Hvidovre Atletik & Motion må opkræve et månedligt gebyr på 100 kr. for hver elitebrugers træning i klubben.

- Når man sidder med det i dag, så er det fordi man i flere år har fritaget elitebrugerne for betaling. Jeg kan ikke se, der er noget der har forandret sig. De større og bedre maskiner i Motionscentret er bevilget til eliteidrætsudøvere, så det er overhovedet ikke rimeligt at tage den pris. Det er i og for sig løftebrud, sagde Niels Ulsing (F).

Lovede eliten

Da brugsretaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik & Motion trådte i kraft i juni 2017, var det efter en periode, hvor Hvidovre Kommune tilbage i 2016 havde indrettet et område i motionscentret, hvor kommunens eliteidrætsklubber kunne træne gratis. Dertil var der i budget 2016 afsat midler på i alt 360.000 kr. til træningsudstyr og indretning af motionscentret.

- Det særskilte område nåede dog aldrig at blive færdigindrettet inden opdelingen af motionscentret, hvorfor ordningen aldrig blev anvendt i praksis og heller ikke kontraktuelt effektiviseret, beskriver Hvidovre Kommune.

For SF's Niels Ulsing var det dog netop planerne fra det gamle budget, som han mente fortsat skulle gælde.

- Hvem er det, der har fået gavn af den investering på 360.000 kr.?, hvem får nu gavn af den investering? Det er simpelthen ikke rimeligt, og derfor vi fastholder, at når man en gang har lovet dem det, så skal man ikke komme bagefter og sige, at nu koster det 100 kr. I sin tid blev der sagt fra Idrætsrådets side, at I kan træne gratis. Det er det man vender fuldstændig på hovedet, og det forekommer SF urimeligt, sagde Niels Ulsing blandt andet under sagens behandling.

Ændringer i 2017

Især Socialdemokratiet påpegede imidlertid, at beslutningen fra 2017 om adskillelsen af Hvidovre Motionscenter i en kommunal- og en foreningsdrevet del gjorde den store forskel.

- Der er sket en del ændringer i Motionscentret, eftersom der er sket ændringer i 2017. Der er sket en udvikling i 2017, det er den, der gælder. Det ligger i øvrigt Hvidovre Atletik & Motion frit for, om de vil tage 100 kr. for medlemsskab eller mindre. Så det her er en principbeslutning om at give dem bemyndigelse til at opkræve gebyr, sagde Kenneth F. Christensen (A).

Fra Dansk Folkeparti lød det, at det ikke er rimeligt, at elitebrugerne skal betale gebyr for medlemsskab af Motionscentret, da Hvidovre Kommune dækker en del af driften.

key

menu
menu