Eliteklubber kan træne gratis resten af året

Eliteklubber kan træne gratis resten af året

Flertal i kommunalbestyrelsen undlod at lytte til Hvidovre Atletik & Motions ønske om dialog

En midlertidig ordning om gratis træning for eliteklubberne i Hvidovre Motionscenter fortsætter året ud. Og det bliver Hvidovre Atletik & Motion, der skal dække for udgifterne til træningen.

Det blev besluttet på seneste byrådsmøde, hvor kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til, hvordan ordningen for eliteklubberne i Hvidovre Motionscenter fremadrettet skal fungere.

Som tidligere beskrevet her i Hvidovre Avis, var der ellers fra forvaltningens side lagt op til, at Hvidovre Atletik & Motion skulle have lov til at opkræve betaling fra eliteudøverne.

-...svarende til almene brugeres månedlige medlemskontingent på 100 kr., lød det i oplægget.

Men et flertal i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og senest i Kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF besluttede imidlertid, at den gratis ordning for eliteudøverne skal fortsætte resten af året.

Ikke enighed

Den løsning var hverken Hvidovrelisten eller Enhedslisten enig i, og fra Hvidovrelisten lød der således et alternativt forslag:

- Atletikklubben kompenseres med et beløb på min. 60.000 kr. i 2018 for at løfte de udfordringer, der er forbundet med ekstra omkostninger i forbindelse med eliteklubbernes træning, lød det fra Liste H.

I forvaltningens sagsfremstilling stod, at eliteklubbernes brug af træningsfaciliteterne er estimeret til en konkret værdi af ca. 60.000 kr.

Det forslag stemte A, O, V og C imod. Venstre og Konservative med henvisning til det oplæg, som forvaltningen havde fremlagt. Altså, at Hvidovre Atletik & Motion skulle have lov til at opkræve et månedligt kontingent fra også elitebrugerne.

Af sagens behandling i byrådet fremgik det endvidere, at Hvidovre Atletik & Motion (HvAM) havde fremsendt et brev til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvori man på det kraftigste opfordrede kommunalbestyrelsen til at indgå i en dialog med HvAM, før man traf beslutning i sagen.red

-

-

menu
menu