En grønnere Avedørelejr

En grønnere Avedørelejr

Grøn Gruppe vil gerne i samarbejde, skriver LONE A. SPERSCHNEIDER:

Både borgmester Helle Adelborg og repræsentanter fra andre partier taler varmt for, at Hvidovre skal udvikle sig til en grøn kommune. I en hensigtserklæring fra kommunen hedder det bl.a.: ”Som klimakommune har vi forpligtet os til at begrænse kommunens CO2-udledning med 2 % om året indtil 2025. Det, mener vi, er en start på en grønnere fremtid” Dette synspunkt er vi mange borgere/vælgere, der er meget tilfredse med, selvom CO2 begrænsningen godt kunne være større. Men pyt.

I Avedørelejren har der siden 2016 eksisteret en Grøn Gruppe, der arbejder for bæredygtighed, god affaldssortering og mere bodiversitet. I forbindelse med det sidste punkt har vi allerede fået etableret nogle områder med vilde blomster.

Vi ønsker, at Avedørelejrens mange områder med store græsplæner skal omdannes til mere nyttige brugsarealer. Det campus lignende særkende ved Avedørelejren kan bibeholdes, men så bare med et mere nutidigt og vildere udtryk. Træer og buske holder på CO2 udledningen, det er et kendt faktum. Selvfølgelig skal alle græsplæner ikke væk, men der skal plantes både bærbuske og frugttræer på flere udvalgte steder. Det er der vist ingen i kommunalbestyrelsen, der ikke kan se en god mening i?

Grøn Gruppe opfordrer derfor Plan og Miljø forvaltningen, der står for udarbejdelsen af den nye lokalplan 469, i samarbejde med beboerne i Avedørelejren til at komme vores ønsker i møde. Vi indsender ligeledes et høringsvar i den forbindelse.

På Grøn Gruppes vegne

Lone A. Sperschneider

menu
menu