En havn for alle, med naturen i sigte

En havn for alle, med naturen i sigte

Vi ønsker en 10-årsplan for havnen og et opgaveudvalg, hvor både borgere og foreninger bliver repræsenteret, skriver RASMUS HENRIKSEN og ANDERS WOLF ANDRESEN, SF:

Hvordan skal fremtidens havn se ud? I SF Hvidovre ønsker vi en havn der er til gavn. Til gavn for alle borgere, der gerne vil ud i naturen. Det skal være en havn der skal rumme aktivitet og samvær, og derfor ønsker vi i SF et blåt Quark, hvor børn og unge kan komme tæt på havet og de våde naturoplevelser. Det er jo virkelig dejligt at vi har havnen og stranden i Hvidovre, og derfor skal vi da også bruge det til at børn og unge kan lære at begå sig ved, på og i vandet samt om naturen og miljøet ved kysten.

Det skal være en havn på havnens og bådenes præmisser, og der skal være plads til foreningerne. Der skal laves nogle rigtig gode rammer, så både spejdere, sejlere, vinterbadere og andre får optimale rammer for deres medlemmer. Derfor er det også helt oplagt at søspejderne skal have en ny bygning, og at roklubbens hus skal fornys. Så må vi heller ikke glemme at sikre tilgængeligheden for mennesker med handicap og for ældre, der måske ikke er let på tå mere. Vi ønsker helst ikke at bruge vores sparsomme offentlige adgang til vandet på boliger, og hvis der absolut skal være boliger, kan det være husbåde, som kan bidrage positivt med noget liv i havnen. Vi må gerne være visionære. Vi er også med på en eksperimenterende tilgang, hvor vi prøver forskellige ting af og ser hvordan borgerne og havnens brugere tager imod dem, inden vi gør noget permanent. Hvad med nogle flere spisemuligheder for alle, måske nogle streetfood-trucks? Hvorfor ikke lade en elbus køre mellem havnen og Friheden, så vi mindsker biltrafik og parkeringskaos. Der skal naturligvis være gode cykelparkeringsmuligheder, for havnen er ikke så stor, så hvorfor skal pladsen være optaget af parkerede biler.

Lad os få en havn der er til gavn. Men den skal åbnes op for mere liv og flere mennesker. Og selvfølgelig så skal den være bæredygtig og klimaneutral. I SF har vi selvfølgelig en masse ønsker, men allermest ønsker vi at åbne processen op, så borgerne og foreningerne bliver hørt og kan se sig selv i beslutningerne om havnen. Helt præcist så ønsker vi en 10-årsplan og et opgaveudvalg i kommunen, hvor både borgere og foreninger bliver repræsenteret. Lad os få en havn der er til gavn for børn, unge og gamle, en havn der er både grøn, blå og fyldt med liv af glade Hvidovreborgere. Vi er sammen om at udvikle havnen.

Venlig hilsen

Rasmus Henriksen og Anders Wolf Andresen

SF Hvidovre

Rasmus Henriksen

Rasmus Henriksen

menu
menu