En kold velkomsthilsen fra kommunen

En kold velkomsthilsen fra kommunen

Torsdag aften var jeg til valgmøde forud for kommunalvalget i november. Efter panelets indledende runde blev jeg rigtig glad for borgmesteren havde to valgsprog, som hun glad fremsagde for de mange fremmødte. De to valgsprog lød således:

1) Forebyggelse er bedre end helbredelse

2) Hjælpen er der, når man har brug for den

Det var noget jeg var glad for at høre, og jeg gik glad hjem. Da jeg kom hjem fra mødet skulle jeg lige se Hvidovre Avis, som jeg havde modtaget dagen før, og da faldt jeg over et stykke indsendt af Sv. Erik Hansen. Han beskrev sin oplevelse af at komme hjem i egen bolig efter et langvarigt hospitalsophold og ophold på plejehjem for genoptræning. Det er jo ganske grotest, at visitationen ikke kommer med en løsningsmodel hurtigst muligt, så Sv. Erik Hansen f.eks. kan komme ud på toilettet i sin kørestol, og kan komme ud på terrassen og få frisk luft efter mere end et år på hospital og plejehjem. Familien måtte så selv få foretaget diverse ombygninger i hjemmet, for at løse disse naturlige ønsker. Da det var gjort, blev disse ting oplyst visitationen, men først måneder senere aflagde de besøg, og endnu en måned senere kommer så det krænkende svar, at man ikke må igangsætte ombygning før ansøgning er indgivet og bevilling foreligger, og derfor kunne kommunen ikke give hjælp til ombygningen. At kommunen ikke mener at kunne benytte et almindeligt toilet, men i stedet må klare sig på anden måde, og at få frisk luft ikke er en menneskeret, lyder helt tåbeligt, og noget man kun tror sker i krigshærgede og diktaturstater.

Efter otte måneders hospitalsophold er det en kold velkomsthilsen at få fra kommunal side, men også rigtig dejlig at læse i Sv. Erik Hansens indlæg, at kommunens hjemmepleje fungerede 100 %.

Ordet valgsprog betyder: en kort sætning som udtrykker en persons livsindstilling. Borgmesteren tror åbenbart, at ordet valgsprog er noget man kun bruger i en valgkamp.

Kommunen får rigtig mange penge fra Christiansborg til Ældre- og social området, men alle de modtagne penge kommunen modtager i bloktilskud, bruges desværre ikke til det, de er beregnet, og det kom også til udtryk på valgmødet, da Anders Wolf fra SF sagde, at det forholdt sig sådan, men Arne Bech fra Hvidovrelisten var den eneste af de resterende 11 partier, der greb bolden og endda uddybede med et konkret tilfælde, hvor kommunen modtager omkring 1,7 mill. kr., der fortrinsvis skal bruges til det frivillige sociale arbejde, og af dem udmøntes der kun ca. en tredje del til formålet.

Jeg byder Sv. Erik Hansen velkommen hjem til sin egen bolig, og håber du har kræfter til fortsat at kæmpe og til alle borgere i kommunen over 18 år vil jeg ønske et godt valg.

Thomas Thomsen

Rebæk Søpark 13

menu
menu