En markant profilering af Hvidovre

En markant profilering af Hvidovre

Ansøgningen fra Forstadsmuseet fik mange fine ord og et politisk flertal med på vejen, da sagen i sidste uge blev behandlet i kommunalbestyrelsen

Der var i kommunalbestyrelsen et klart flertal for at støtte op om udstillingen “Årets bil i Danmark".

De to konservative medlemmer samt Venstres to medlemmer stemte imod, mens Hvidovrelistens to medlemmer undlod at stemme. Resten af kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune indtræder i projektsamarbejdet Årets Bil i Danmark 1969-2019 sammen med Viborg Kommune samt at der afsættes 230.000 kr. inden for rammerne af budget 2019 til projektets realisering.

Flere medlemmer gav sagen nogle bemærkninger med på vejen inden man nåede frem til afstemningen.

Venstres Torben Nowicki Rasmussen mente ikke, at det er en kommunal opgave at give støtte til, at “folk står og kigger på biler”, mens Maria Durhuus (A) gav udtryk for, at Socialdemokratiet mener, at det er et “fint og godt projekt og en god profilering af Hvidovre”.

- Vi kan fra SF’s side varmt anbefale at støtte ansøgningen, sagde Niels Ulsing:

- Det bliver en markant profilering af Hvidovre og alle tiders mulighed for at samle rigtig mange mennesker.

Steen Ørskov (C) kunne ikke se at det direkte var en kommunal kerneopgave at støtte den kommende biludstilling:

- Men det er da bestemt en sag med en stor og oplagt profilering - alligevel bliver det et nej fra os til at støtte økonomisk.

- Vi har som kommune flere forskellige slags opgaver. Vi har opgaver som vi kan løse og vi har opgaver som vi skal løse, sagde Arne Bech (H):

- Vi kan i Hvidovrelisten godt lide aktiviteten - men stemmer alligevel nej. Vi har som kommune vigtigere opgaver som vi skal løse.

Mogens Leo Hansen og Enhedslisten sagde ja til arrangementet og også Mikkel Dencker (DF) var positiv:

- Vi siger bestemt ja til at støtte denne spændende udstilling. Mange kulturprojekter ender ofte med at blive smalle og elitære - det er dette projekt så absolut ikke. Så det vil vi bestemt gerne hjælpe på vej.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu