En svær politisk BALANCEAKT

En svær politisk
BALANCEAKT

Det kan være en svær balanceakt at være folkevalgt kommunalpolitiker og forfægte sine synspunkter, når man samtidig skal være i harmoni og overensstemmelse med sit bagland – vælgerforeningsbestyrelsen – og måske endda have godkendelser herfra.

Det har vi set flere eksempler på i Hvidovre. For en del år siden splittede det en stærk gruppe i partiet Venstre, hvor to byrådsmedlemmer blev løsgængere, og forlod partiet. Og i år skete det så hos de Konservative, hvor Steen Ørskov Larsen, efter at have været bannerfører og spidskandidat ved de sidste tre kommunalvalg, tog sit gode tøj og forlod partiet og blev løsgænger, sammen med partiets andet kb-medlem Lisa Skov.

Der kan ikke herske tvivl om at det er vigtigt, og i overensstemmelse med ideen omkring folkestyret, at have medlemsdemokrati i de lokale vælgerforeninger. Både for at gøde interessen for det politiske og samfundsmæssige, men bestemt også for at få endnu bedre vurderinger og forslag frem i det lokale arbejde og debatten.

Men det er lige så krystalklart, at de folkevalgte politikere er stramt bundet – sågar grundlovsbetinget – af deres egen overbevisning; – alt andet ville være ulogisk, og de kan jo eksempelvis også blive gjort personlig ansvarlige, endda økonomisk, for de beslutninger de træffer.

Men der kan i den forbindelse heller ikke herske tvivl om at den førte politik skal kunne diskuteres mellem de folkevalgte, vælgerforeningens bestyrelse og medlemmerne. Et direkte diktat til den politisk valgte er dog urimeligt, såfremt det ikke ligefrem strider imod partiets grundprincipper. Set i baglyset kan en af de årsager, der kan have forvoldt nogen uenighed og misnøje hos de lokale konservative, måske være Steen Ørskovs samvirke med Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti, der forhindrede et systemsskifte i Hvidovre, men gav ham et par vigtige poster?

Den Konservative Vælgerforening i Hvidovre har haft pæn medlemstilslutning den seneste tid, bl.a. i kraft af en god dialog med medlemmerne. Nu må vi så se om den nye spidskandidat, vælgerforeningsformanden Søren Friis Trebbien, bedre formår at tackle og sammenflette det lokalpolitiske arbejde og medlemsdemokratiet?

menu
menu