Enkeltsag om stort hus fik dispensation

Enkeltsag om stort hus fik dispensation

Flertal gav dispensation - derefter skal der ses på opdatering af gamle byplanvedtægter

En enkeltsag om en dispensation fra byggeprocenten på Bjergagervej 35 fik tirsdag aften en foreløbig afslutning, da et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede at give dispensation til at bygge 27 % på grunden, hvor der i følge byplanvedtægten kun må bygges 20 %.

Som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis var sagen trukket fra Bygge- og Planudvalget til kommunalbestyrelsen af udvalgets socialdemokratiske mindretal, da et flertal i udvalget bestående af O, H og V ikke ville gå med til en dispensation.

Efter en udskydelse på en måned endte det imidlertid med, at et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af A, F og C besluttede, at give grundejeren dispensation. Med til dispensationen blev det desuden vedtaget, at den pågældende lokalplan skal moderniseres.

- Gruppe A stiller ændringsforslag om, at der meddeles dispensation for den ansøgte bebyggelsesgrad, idet det er gruppens opfattelse, at moderne familier kræver mere plads, og at det i øvrigt er en samfundstrend, at der bygges større huse. Gruppe A deler ikke opfattelsen af, at “kvarterets præg” bliver væsentligt ændret ved at tillade større bebyggelser end det, der står i Byplanvedtægt H9. Tværtimod vil en videreførelse af den hidtidige praksis sikre, at børnefamilierne bosætter sig i kvarteret og giver villakvarteret liv, lød det indledende forslag fra Socialdemokraterne.

I gang med lokalplaner

Dertil stillede gruppen forslag om, at der nu indledes en lokalplanproces, hvor bestemmelserne i Byplanvedtægt H9, der gælder for Bjergagervej 35, samt andre lignende byplanvedtægter eventuelt opdateres.

- De berørte grundejerforeninger inddrages i processen, så beboerne i området også får indflydelse på det kommende plangrundlag, lød det fra Socialdemokraterne.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, om den pågældende dispensation betyder for naboerne til grunden.

- Dispensationen kommer i nabohøring i to uger, svarer direktør for området Gert Stephan Nelth.

Skal sagen derefter behandles politisk igen?

- Det forventer vi ikke, da sagen er vurderet i forbindelse med det oprindelige afslag. Men skulle der komme dokumenterede oplysninger om væsentlige gener, som ikke allerede har været vurderet, kan det betyde, at sagen skal behandles igen, slutter Gert Nelth.

red

menu
menu