Er de for tavse?

Er de for tavse?

Det er nok ikke forbigået vore læseres opmærksomhed, at der nu kun er 40 dage til kommunalvalget. Mange kandidater har fremført deres synspunkter og ønsker i lokalavisens spalter, som på demokratisk vis har været åbne for alle.

Midt i denne valgtummel, har det dog været lidt overset, at et andet valg finder sted sideordnet samme dag - tirsdag den 21. november -, nemlig valget af medlemmer til Hvidovre Ældreråd, et råd, der er et vigtigt bindeled mellem byens ældre medborgere, den kommunale forvaltning og de folkevalgte politikere.

I Ældrerådet er man lidt overrasket over, at mange ikke aner hvad dette råd står for. Og det uanset at man har afholdt flere kandidat- og opstillingsmøder, og tillige har stået for adskillige orienteringsmøder om forskellige vigtige ældreanliggender.

En af årsagerne til uvidenheden er måske at Ældrerådet er for tavse og autoritetstro, hvilket udarter sig i en misforstået tavshedspligt omkring rådets virke og beslutninger. En af Ælderådets hovedopgaver er selvsagt at beskæftige sig med høringsvar, men det betyder ikke at man stiltiende bør give samtykke til en ældrepolitik, som man måske ikke er enige i. Det ligger i lovteksten, at Ælderådet ikke kan træffe direkte beslutninger, men man kan dog rådgive og protestere, - og noget tyder på at det må gøres mere tydeligt.

De politiske bånd må ikke være for stramme, hvis man skal tage Ældrerådets virke alvorligt!

menu
menu