Er der plads til blinde og svagsynede i aktivitetscenteret?

Er der plads til blinde og svagsynede i aktivitetscenteret?

Borgere som rundede de 75 år i 2019, var inviteret til et særligt arrangement i aktivitetscenteret i Hvidovre den 23. oktober 2019, hvor jeg og andre borgere deltog.

Borgmesteren holdt en velkomsttale om diverse tiltag, der er foretaget i centeret blandt andet for demente og ældre generelt, al respekt for dette!

Min ledsager og gode nabo spurgte borgmesteren om hvilke tilbud der er for blinde og svagsynede i aktivitetscenteret.

Hertil svarede borgmesteren, at hun ikke mente, der var nogen… (blinde og svagsynede i centret).

Dette oplevede jeg som en stor provokation og reagerede derfor herpå ved at svare følgende:

Jeg er selv stærkt svagsynet og går i en klub i Rødovre under Dansk Blindesamfund, hvor der kommer én del borgere fra Hvidovre, som er i samme situation som mig.

Borgmesteren spurgte herefter om hvor mange, der var tilstede ved arrangementet, hvor en mere meldte sig på banen.

Hvorpå der blev udtalt, “Så er der jo to”.

Jeg er bekendt med, at der er ca. 80 borgere bosiddende i Hvidovre kommune, som er medlem af Dansk Blindesamfund og måske også flere borgere med synsproblemer, som ikke er medlem af foreningen.

Jeg havde glædet mig og set frem til dette arrangement og blev derfor meget skuffet og vred over måden borgmesteren fik udtalt sig på, da jeg følte en ligegyldighed overfor vores handicapgruppe.

Med venlig hilsen

Ingrid -

en skuffet borger

menu
menu