Er der styr på radonniveauet i børnenes institutioner?

Er der styr på radonniveauet i børnenes institutioner?

Dansk Radonforening stiller spørgsmålet, da regeringen i 2012 indskærpede over for kommunerne, at de skal sikre et godt indeklima i kommunale bygninger

Børn tilbringer cirka 25.000 timer af deres barndom i skole og daginstitution, og derfor er det lige så vigtigt med radonmålinger i offentlige bygninger som i hjemmet.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon hvert år bidrager til ca. 300 tilfælde af lungekræft, og ifølge Kræftens Bekæmpelse viser dansk forskning sandsynlig statistisk sammenhæng mellem radon og øget risiko for akut lymfatisk leukæmi blandt børn. Alligevel tyder meget på, at der i mange institutioner og skoler ikke er foretaget måling. Dansk Radonforening fortæller her mere om radon, der er en risiko, som forholdsvis simpelt og billigt kan afklares og undgås.

I 2012 indskærpede regeringen over for kommunerne, at de skal sikre et godt indeklima i kommunale bygninger. Det gælder også skoler og daginstitutioner. Det blev understreget, at det er vigtigt for indeklimaet, at der ikke er for store mængder af radon i luften. Og det er der gode grunde til. Radon koster formentlig flere menneskeliv i Danmark end trafikulykker. Og ifølge Dansk Radonforening medlemmers erfaringer, bliver radon stadig ignoreret i mange kommuner. Det er potentielt livsfarligt.

Radon er en usynlig og lugtfri naturlig gas, som siver op og ind i vores bygninger fra undergrunden og afgiver stråling, der skader lungerne. En dansk forskningsundersøgelse kaldet “Domestic Radon and Childhood Cancer in Denmark” underbygger en mistanke om, at børn har øget risiko for at udvikle akut lymfatisk leukæmi, når de bliver udsat for radon. Og ifølge Sundhedsstyrelsen er det kun rygning, der er skyld i flere tilfælde af lungekræft end radon. Jo længere tid en person opholder sig i lokaler med radon, og jo mere radon, der er i luften, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft.

Ingen anelse før sygdommen rammer

Seppo W. Langer, overlæge, ph.d. og leder af lungekræftafdelingen på Rigshospitalet: - Det tager lang tid - typisk flere årtier - fra påvirkningen er begyndt, til lungekræft konstateres. Radon er en naturlig gasart, der er sundhedsskadelig at indånde på grund af alfastråling, som kan beskadige luftvejenes celler og dermed øge risikoen for kræft. De patienter jeg møder hver dag, har sjældent haft nogen anelse om, at radon kan have været en medvirkende årsag til sygdommen.

Det er simpelt og billigt at måle radonniveauet. Ovenikøbet er det ofte nemt at løse problemet, hvis radonindholdet er for højt. Det kan blandt andet være ved ekstra ventilation, luftskifte eller tæthed i bygningen. Ifølge byggeloven har bygningsejeren ansvaret for indeklimaet i bygningen, og offentlige bygninger er kommunernes ansvar. Hvis man har børn på en skole eller i en institution eller arbejder der selv, giver det god mening at spørge ledelsen eller kommunen, om der er målt for radon. Og det er her i vinterhalvåret, at der skal måles. Radonniveauet er nemlig højst om vinteren, for når vi varmer boligen op, stiger den varme luft op, så der “suges” mere kølig luft ind fra åbninger lavere i bygningen. Om vinteren lufter man desuden naturligt mindre ud på grund af temperaturen.

Dansk Radonforening er en interesseorganisation for virksomheder, som i sit daglige virke beskæftiger sig med radon på den ene eller den anden måde.

menu
menu