ER DET DEN SLAGS AFFALDSJORD I VIL GIVE OS TIL HOLMENE?

ER DET DEN SLAGS AFFALDSJORD I VIL GIVE OS TIL HOLMENE?

Mange blev, med mig, sikkert rystet over at Københavns Kommune har kunnet finde på at fylde farligt affaldsjord, med bl.a. glasskår, metal- og plasticstykker, samt mur-og fliseaffald op i de grønne græsrabatterne langs gang- og cykelstierne i Vigerslevparken, - som omtalt og dokumenteret i Hvidovre Avis i sidste udgave.

Mit spørgsmål er så om vores “storebror-kommune” vil fortsætte miljøsvineriet og deres problemer med store mængder affaldsjord i deres “venlige tilbud” om at kører store jordmængder ud til Hvidovre i forbindelse med de flotte planer om at udvide Avedøre Holme?

Københavns Kommune er åbentbart samvittighedløs når det drejer sig om at komme af med forurenet, miljøskadeligt jord, så det bør Hvidovre Kommune nok undersøge meget grundigt inden man indgår de store aftaler?

K.A. Jensen

- naturelsker og motionist, også i parken”

menu
menu