ER FART PÅ NÅR DET RØDE FLERTAL SKAL HAVE NOGET IGENNEM

ER FART PÅ NÅR DET RØDE FLERTAL SKAL HAVE NOGET IGENNEM

CHARLOTTE HOUGAARD LARSEN (DF) og CHARLOTTE MUNCH (V) om en sjælden hurtig udrykning:

Den 17/12-2019 blev der i Hvidovre kommunalbestyrelse vedtaget en helhedsplan på folkeskoleområdet, hvilket indebar at kommunes nuværende 10. klasser skulle flyttes fra Engstrandskolen til Enghøjhuset.

En implementering der skulle vise sig at gå meget stærkt.

For allerede den 15. januar 2020, altså godt 3 uger efter en vedtagelse, kunne man læse i Hvidovre Avis at der var informationsmøde i Enghøjhuset omkring den nye 10. klasse. På disse møder kunne man stille spørgsmål til hvilke linjer der vil være og hvad skolen kan tilbyde.

Sjældent har man set så hurtig en udrykning, som når Socialdemokraterne virkelig ønsker sig noget.

Kæmpede forgæves

Det er ingen hemmelighed at vi i Dansk Folkeparti og Venstre ønskede os at gøre som i Brøndby. At lave et 10. klassecenter der skulle placeres midt i kommunen, og meget gerne på Sønderkærskolen. Samtidig ville vi imødekomme de bekymrede forældre til specialbørnene, der ikke følte sig hørt i processen.

Det var der desværre ikke et flertal for. Vi kæmpede og vi ønskede os noget andet end flertallet.

Når man kommer i mindretal og har sundet sig, ønsker man selvfølgelig stadig succes i egen kommune, og det ønsker vi også for den nye 10. klasse.

Man kan til tider ønske sig at andre ting vi behandler og beslutter i kommunen, kommer til at blive behandlet i samme fart som 10. klassecenteret.

Charlotte Hougaard Larsen - Dansk Folkeparti

Charlotte Munch - Venstre.

menu
menu