ER GRATIS PSYKOLOGHJÆLP VIGTIGT?

ER GRATIS PSYKOLOGHJÆLP VIGTIGT?

Aldrig har der været så mange der slås med angst og ensomhed, skriver SOFIE GROTH:

Når vi taler om socialbæredygtighed, betyder det, et samfund hvor der hersker social og sundhedsmæssig lighed og retfærdighed. At alle skal have de bedste muligheder for at blive en del af fællesskabet og bidrage hertil.

Men sådan er det ikke nu. Langt fra. En af Danmarks, hvis ikke største, udfordring lige nu er, at vi er ved at tabe en generation på gulvet. Aldrig har antallet af børn og unge som mistrives været højere, hvilket ses i landets kommuner, heriblandt Hvidovre. Det er især noget, som jeg mærker i mit arbejde som skolepsykolog. Der er simpelthen så alarmerende, hvor mange unge der har ondt i livet. En udvikling der også ses i statistikker. Flere unge tager antidepressivt medicin. Aldrig har der været så mange der slås med angst og ensomhed og internationalt topper Danmark denne liste og ligger over lande som Storbritannien, Holland og Tyskland.

Dette er et nationalt problem, men i høj grad også et kommunalt problem. Alternativet ser det nødvendigt, at der er en fælles indsats mellem det nationale, regionale og kommunale på dette område. Mange kommuner har allerede indført gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25 år. Desværre er Hvidovre ikke på denne liste. En indføring som både har en menneskelig men også økonomisk gevinst på længere sigt. For der er behov for et gratis tilbud for de unge, der er forebyggende og støttende. Det er alt for ofte, at den mistrivsel der kan opspores ved børn og unge, ikke tages seriøst, og at man derfor venter på, at de udvikler sig til alvorlige psykiske sygdomme, før man handler og de tilbydes hjælp ude i kommunerne. Ved at intervenere med en forebyggende indsats, kan denne risikogruppe imødekommes. Jeg håber derfor, at der i Hvidovre Kommune, arbejdes for at imødekomme Alternativets forslag om gratis psykologhjælp. Det er vigtigt, at de unges problemer opdages i tide, så de psykiske problemer ikke udvikler sig til tungere psykiske diagnoser, der er svære at behandle. Der er sådan et kæmpe forebyggelsespotentiale i denne målgruppe. Som skolepsykolog anbefaler jeg på det kraftigste, at Hvidovre Kommune indføre dette forslag og dermed sikrer trivsel blandt børn og unge i Hvidovre Kommune.

Med venlig hilsen

Sofie Groth,

Skolepsykolog og folketingskandidat i Kbh Omegn, Alternativet

menu
menu