Er huset på hjørnet af Fjeldstedvej for stort?

Er huset på hjørnet af Fjeldstedvej for stort?

Det er ikke et klassisk parcelhus, der bliver bygget på Fjeldstedvej 56 - og det får mange til at undre sig

Der er nærmest ikke gået en uge, uden at Hvidovre Avis har fået henvendelser fra læsere, der undrer sig over husbyggeriet på hjørnet af Brostykkevej og Fjeldstedvej.

For lever det virkelig op til regler og bestemmelser for hvad der må bygges i området? Er naboerne mon blevet hørt, og er der tale om etagebyggeri?

Spørgsmålene er mange og tvivlen er stor - måske fordi det foreløbige byggeri ikke ligner et klassisk parcelhus. Hvidovre Avis har gravet sagen frem fra kommunens arkiv for at få klarhed over, hvad der er i vente.

0,5% for meget

Sagen om huset på Fjeldstedvej 56, der hvor den gamle DagligBrugs stod, blev behandlet i det politiske Teknik- og Miljøudvalg (TMU) i marts 2017. Her skulle udvalget tage stilling til, om der kunne gives dispensation til at opføre et enfamilieshus, der overskred bygningsreglementet 2015.

Overskridelsen er dog så begrænset, at kommunens forvaltning anbefalede politikerne at give dispensation - hvilket de gav.

- Det ansøgte projekt resulterer i en bebyggelsesprocent på 30,5. En overskridelse på 0,5 er inden for bagatelgrænsen. Projektet kræver i sig selv ikke nogen dispensation af hverken planmæssige eller byggelovmæssige karakter, da det overholder byplanvedtægtens samt bygningsreglementets bestemmelser, stod der i sagsfremstillingen.

Læser man videre i referatet fra mødet, står der endvidere, at årsagen til, at bebyggelsesprocenten overskrides med 0,5 skyldes, at Hvidovre Kommune har placeret en buslæskærm på matriklen.

Naboer er hørt

Såfremt husbyggeriet på grunden bygges efter de planer, der i 2017 blev sendt til kommunen, så er huset altså ikke for stort. Forud for sagens behandling i TMU blev der endvidere foretaget en partshøring. Reaktionerne fra partshøringen har imidlertid ikke haft betydning for udvalgets beslutning.

Og hvad angår etagebyggeri - er svaret også nej. Huset på Fjeldstedvej 56 er et enfamilieshus, som godt nok bygges i forskudte planer. Samlet set er beboelsesarealet 250m2 og kælderen er på 96m2. Ydermere er det godkendt, at der opføres en garage på 36m2.

I følge Danboligs søgemaskine for salgspriser blev grunden på Fjeldstedvej 56 solgt for 2,4 mio. kr. den 19.5. 2016.

key

Sådan kommer huset til at se ud oppefra, set fra hjørnet af Fjeldstedvej og Brostykkevej.

Sådan kommer huset til at se ud oppefra, set fra hjørnet af Fjeldstedvej og Brostykkevej.

Byggeriet på hjørnet af Fjeldstedvej og Brostykkevej, som det foreløbig ser ud.

Byggeriet på hjørnet af Fjeldstedvej og Brostykkevej, som det foreløbig ser ud.

menu
menu