ERIKSMINDES FARVEL – her den sande historie:

ERIKSMINDES FARVEL
– her den sande historie:

Hvidovres mest benyttede aktivitetssted fra 30’erne til 60’erne forsvinder

Vi lever i buldozernes tid i Hvidovre, hvor man så godt som uhæmmet og ukritisk fjerner alt gammelt kulturhistorisk, så vi snart kun har Rytterskolen, Hvidovre Kirke og gamle skole i Avedøre tilbage.

Risbjerggård, det sted hvor det meste kultur- og foreningsliv fandt sted helt tilbage fra 30’erne, blev med vanlig kommunal destruktivitet jævnet med jorden i 2020, og nu kommer buldozer-turen til endnu en gammel bygning, endda helt fra 1882, nemlig foreningshuset ved ”Eriksminde” i Kirkegade.

Nedrivningen af dette så kendte foreningshus er godkendt af et flertal i kommunalbestyrelsen, og umiddelbart kan man vel ikke bebrejde alle de tilflyttede byrådsmedlemmer at ”de ikke kender særlig meget til fortiden” i Hvidovre. For at gøre nedrivningsgodkendelsen nemmere at ”sluge”, har man tilmed i indstillingen valgt at give bygningen det lidt nedladende navn ”Stalden”.

Sandheden er dog at der aldrig har været tale om en decideret stald, men derimod en sidebygning til stuehuset ”Eriksminde”.

Stedet for ungdommen

Om hele den kulturelle forhistorie har været foreholdt kommunalbestyrelsen/udvalget, skal vi lade være usagt. Men det man nu har besluttet at give nedrivningstilladelse til er simpelthen Hvidovres mest benyttede aktivitetssted for ungdommen i 30’erne, 40’erne, 50’erne, 60’erne, og stadig benyttet helt op til nutiden. Det har været det faste tilholdssted for en række lokale ungdomsorganisationer, bl.a. KFUK & K, De grønne spejdere og ulveunger, – og her foregik utroligt mange aktiviteter.

Det er altså igen en kulturhistorisk bygning der fjernes så skånselsløst, at man snart godt kan betvivle Hvidovres status som kulturby, i hvert fald hvad angår det ægte forhistoriske.

Ejendomskat ødelagde alt

Kommunalbestyrelsen fralægger sig dennegang totalt ansvaret for nedrivningen af denne bygning, og peger på at den har været misligholdt af ejerne, så den nu er faldefærdig og befængt med skimmelsvamp.

Men man kan dog ikke helt fravige sig et kommunalt medansvar, ganske vist igen forhistorisk:

Bygningen blev helt tilbage i 1928 for et symbolsk beløb overladt til KFUM & K af familien Schønnemann, der boede i hovedhuset på Hvidovregade (nu Kirkegade), og i 1950 købte ungdomsorganisationerne endelig denne tilbygning. Desværre blev man så ramt af den daværende kommunalbestyrelses manglende konduite og forståelse for det sociale ungdomsarbejde, idet man begyndte at opkræve ejendomskatter, hvilket umuliggjorde at ungdomsorganisationen kunne bibeholde ejendommen og endda holde den i stand. Ungdomsorganisationen var nødsaget til at afhænde huset til Esajasskolen, og betale en husleje for fortsat at anvende bygningen. Det har man gjort indtil fornylig, men ejerne har ikke gjort noget for at holde lokalerne i rimelig stand, - måske fordi man havde andre planer med området?.

Tilbage bliver det sørgelige – og helt unødvendige – farvel til et ungdomshus med en fantastisk lokalhistorie. <CHARENTITY>8</CHARENTITY>mads-

Eriksminde, bygningen der nu skal rives ned.

Eriksminde, bygningen der nu skal rives ned.

Hovedhuset

Hovedhuset

Hovedhuset ”Eriksminde” er ikke fredet, - men i Kommuneatlas 2000 kategoriseres det som bevaringsværdigt.

Hovedhuset ”Eriksminde” er ikke fredet, - men i Kommuneatlas 2000 kategoriseres det som bevaringsværdigt.

menu
menu