Et farvel til en stor del af Hvidovres kulturarv

Et farvel til en stor del
af Hvidovres kulturarv

Erling Groth: - Afskedsfest for Risbjerggård, og goddag til et ufolkeligt kulturcenter i Medborgerhus-betonarkitektur

- Hvis disse vægge kunne tale så ville vi kunne høre hele Hvidovres forstadshistorie fra bonde- og gartnerland til moderne forstadskommune. Med hele den folkelige DNA, som knytter sig til Hvidovres særlige udvikling...

Sådan indledte Erling Groth sin afskedstale til Risbjerggårdsalen, som var anledningen til det store musikarrangement fra sanggruppen Joanitterne forleden. Han talte om udflytningen fra Hvidovre Landsby i slutningen af 1700-tallet, Risbjerggård som landbrug, udstykningen i Risbjerggårds Villabyer, korn- og foderstofforretningen, restaurationsvirksomhed for de mange tilflyttere, om keglebane, diskotek og Rock’n’roll. Og om tilbygningen af glassalen og den store sal i 1930’erne.

Risbjerggårdsalens værdi

- Når Risbjerggårds sal har den største kulturarvsmæssige værdi er det fordi den - sammen med den forlængst nedrevne Frihedskroens sal - har været det primære sociale samlingspunkt for udflytternes fælles liv og foreningsaktiviteter i mere end 90 år, fortsatte Erling Groth.

- Derfor er skandale et meget passende udtryk for hvad byrådsflertallet har gang i med det nye ufolkelige kulturcenter, som ikke engang må hedde Risbjerggård længere (!) Tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør. De politiske beslutninger bliver jo som bekendt ikke bedre end de politikere vi har valgt.

Hjælp byrådet - gå ind i brugerrådet

- Hele forløbet har vist at Hvidovres kulturarv, forenings-interesserne og den folkelige kultur må varetages af folk selv, ikke af kultur-bureaukrater. Det går jo helt galt. Derfor bør vi alle slutte op om det Brugerråd som skal etableres i det nye Kulturhus Risbjerggård, som vi fortsat vil vælge at kalde stedet.

Afslutningsvis fortalte Erling Groth om Lokalhistorisk Selskabs 40 år lange tavshed om Risbjerggård som en central bevaringsværdi bygning - i en misforstået politisk neutralitetstankegang. Men også om Selskabets aktive nøglerolle i forbindelse med den afsluttende høring og udformningen af det endelige nedrivningsprojekt på Risbjerggård - og genopbygningen der kommer til at matche Hvidovre Medborgerhus’ 1970’er beton-arkitektur.

Erling Groth er formand for foreningen Risbjerggårds Venner”, projektleder for Ideforum HVIDOVRE 2025.

Risbjerggård

Risbjerggård

Der har været loppemarked....

Der har været loppemarked....

Og masser af ungdomsfester på “Gården”.

Og masser af ungdomsfester på “Gården”.

Risbjerggård har gennem tiderne bl.a også lagt hus til frivilligfester.

Risbjerggård har gennem tiderne bl.a også lagt hus til frivilligfester.

menu
menu