Et farvel til ”Hvidovrehjørnets Købmand”

Et farvel til
”Hvidovrehjørnets
Købmand”

“De har aldrig været fra hinanden. De har aldrig været uvenner”, siger de nærmeststående om Tove og Bent Vang Sørensen, der var gift i 66 år og i 38 år sammen drev “Hvidovrehjørnets Købmand” på hjørnet af Vigerslev Alle og Hvidovrevej.

Derfor samler medfølelsen sig også om 88 årige fru Tove, efter at hendes meget afholdte ægtefælle, tidligere købmand Bent Vang Sørensen, afgik ved døden den 7. juli. Han sov stille ind efter kort tids sygeleje, 93 år gammel.

Efter endt soldatertid og kommislære, købte Bent Vang Sørensen i 1951 købmandsbutikken “Hvidovrehjørnet”, i alle årene med fru Tove som medhjælpende hustru. Den blev afhændet i 1987.

Trods afhændelse af købmandsforretningen, diverse generende vejudvidelser i området m.v. beholdt ægteparret “privaten” på 1. sal i ejendommen på Vigerslev Alle. I en årrække nød de også sommerlivet i deres fritidshus ved Holløselund ved Tisvilde, som blev købt i 1966, og da det i 2000 blev for meget, og de nok troede, de nu bare skulle slappe af hjemme, sprang i 80-års alderen ud som campister med fast campingvogn-stadeplads i Vallø Camping.

Bent Vang Sørensen deltog ikke så meget i de lokale foreningsaktiviteter, han koncentrerede sig om forretningen og familielivet. Dog var han med i Hvidovre Fugleskydningsselskab, hvor viste sig som et god skytte og også havde kongeværdigheden.

Bent Vagn Sørensen efterlader sig hustru, samt en datter, barnebarn og et oldebarn. Han blev, efter eget ønske, bisat i stilhed i fredags fra kapellet ved Hvidovre Hospital.

m-

menu
menu