Et opgør mod budgetloven er nødvendig for en bedre velfærd i kommunerne

Et opgør mod budgetloven er nødvendig for en bedre velfærd i kommunerne

At skrotte budgetloven er nødvendighed, hvis vi skal gøre op med kommunernes meget pressede økonomi. Det mener vi i Enhedslisten, hvilket mange blandt andre en række faglige organisationer også er enige med os. Disse organisationer stod i tirsdags bag et vigtigt initiativ med titlen “skrotbudgetloven.nu”. Jeg håber at mange af borgere i Hvidovre også var med i demonstrationerne.

Budgetloven er den største hæmsko når landets kommuner skal prioritere investeringer i kernevelfærden. Hvidovre Kommune er på lige fod med landets kommuner er underlagt budgetlovens konsekvenser for kommunernes økonomi. Budgetloven indeholder nemlig muligheden for sanktioner over for kommuner og regioner, hvis de ikke overholder henholdsvis service- og anlægsloftet, der er indskrevet i økonomiaftalerne. Derfor er budgetloven årsagen til, at landets kommuner vælger en overdreven spare adfærd, når det handler om at investere i vores kernevelfærd i kommunerne, nærmere sagt vores daginstitutioner, skoler, ældrepleje og m.fl. for at undgå at ramme serviceloftet. I forhold til anlægsloftet bliver tendensen til gengæld, at man fra kommunernes side forsøger at omgå anlægsloftet ved at lave offentligt-private partnerskaber (OPP), som ofte betyder at private virksomheder får for meget sagt i forhold til kommuneejede bygninger.

Vi skal også huske, at regeringens fornyeligt lancerede sundhedsudspil der flytter ansvaret for de ældre patienter og kronikerne ud af sygehusene og over til kommunerne kommer til at belaste kommunernes økonomi yderligere. Derfor bør det være os alle sammens opgave at gøre op med budgetloven, der indskrænker vores handlemuligheder for at levere bedre service- og velfærdsydelser til vores borgere.

Til sidst men ikke mindst skal vi huske at budgetloven er en følgevirkning af Danmarks tilslutning til EUs finanspagt tilbage i 2013. Men denne deltagelse har Danmark forpligtet sig at fastsætte en fast, øvre grænse for udgifterne i stat, regioner og kommuner. Dette betyder at Danmark skal melde sig ud af finanspagten, hvis budgetloven skal afskaffes. Derfor opfordrer jeg at I sætter krydset ved det på Enhedslisten, der mener at Danmark skrotte budgetloven efter man har meldt sig ud af finanspagten.

Ibrahim Benli, folketingskandidat for Enhedslisten i Københavns Omegn Storkreds

menu
menu