FÅ NU NEDSAT FARTEN PÅ MOTORVEJEN!

FÅ NU NEDSAT FARTEN PÅ MOTORVEJEN!

SVEND SØRENSEN om trafikstøj i Hvidovre:

I sidste udgave af Hvidovre Avis, var der et indlæg om at 53 % af Hvidovres indbyggere var plaget at støj.

Indlægget var et uddrag at Teknik og Miljø udvalgets, mødereferat af den 29. august. I referatet er der opremset en del tiltag, som kommunen har gjort for at mindske trafikstøjen i kommunen, og hvad de fremadrettet vil gøre, for at leve op til “Støjhandlingsplan 2018-2023”, som skal munde ud i at ingen indbyggere i kommunen vil opleve støj over 60 dB.

I øjeblikket er beboerne langs motorvejen, fra Folehaven til Ring 3 de mest udsatte; her er støjen 70 dB og i mylder tiden over 80 dB. I referatet skriver kommunen at de bl.a. har reduceret støjen fra motorvejen, ved at få Vejdirektoratet til at nedsætte hastigheden fra 110 km/t til 90 km/t i indadgående retning fra afkørsel 1? Hvad hjælper det når bilerne i modsat retning kører med 110 km/t, så er støjen stort set den samme!

Teknik og Miljø referatet er vedlagt en “Støjhandlingsplan” udarbejdet af ing. Firmaet Rambøll. Heri skriver de, at hvis hastigheden nedsættes med 10 km/t, vil støjen blive reduceret med ca. 2 dB.

Mit indlæg her går ud på at kommunen stærkt skal arbejde på, at få Vejdirektoratet til at nedsætte hastigheden, i udadgående retning, fra Folehaven til Avedøre Havnevej/Bakkeskoven, fra de nuværende 110 km/t til 70-90 km/t, som er gældende for de indad kørende, så vil vi få en støjreduktion på mere end 5 dB , for de beboer som bor på strækningen, og det vil kunne mærkes: Og så er det næsten gratis! Det koster kun et par nye skilte.

Hastignedsættelsen vil bevirke at bilisterne skal bruge ca. 10-12 sekunder mere i transporttid på den nævnte strækning. Det vil de sikkert ikke kunne mærke, når de alligevel skal sidde i kø, når de når Vallensbæk.

Svend Sørensen Allingvej

menu
menu