Få etableret zone 40 trafiksanering

Få etableret zone 40 trafiksanering

FINN GERDES med replik til Giesegårdsvej:

Fartdæmpning på villavejene er noget Hvidovre Kommune laver i samarbejde med Grundejerforeningerne, hvor Hvidovre Kommune betaler 25 % af udgifterne og Grundejerforeninger 75 %, det er en aftale der har været brugt i en del år.

Det er også en aftale som Anders Wolf Andresen burde kende, da han var næstformand i Teknik- og Miljøudvalget i årene 2010-13, jeg mener at denne aftale blev lavet i 2012 og da sat Anders Wolf Andresen i TMU.

Jeg er enig i, at der kan være et problem på Giesegårdsvej med trafik og parkering så Grundejerforeningen er velkommen til at rette henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget (TMU ) med et forslag til trafikdæmpning af deres vej/område til en 40 km-zone, samt et forslag til løsning af parkeringsproblemerne.

TMU må så tage stilling til forslaget, samt søge politiet om de kan acceptere dette forslag.

Jeg kan huske at der ligger et forslag fra Grundejerforeningen Giesegårdsvej fra 2005 om fartdæmpning af Giesegårdsvej og på det tidspunkt var der en anden indstilling til betaling af udgifterne til fartdæmpning og Grundejerforeningen takkede nej til at få lavet trafiksanering.

Der er efterhånden mange Grundejerforeninger der har fået etableret Zone 40- trafiksanering i henhold til trafiksaneringspolitik reglen om 75 % egenfinansiering.

Det skal være mit forslag til Grundejerforeningen, at man kommer med et forslag til Zone 40-trafiksanering, samt et forslag til løsning af parkeringsproblemerne til TMU.

Med venlig hilsen

Finn Gerdes, Socialdemokratiet

Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget

menu
menu