Få hjælp til dine juridiske problemer

Få hjælp til dine juridiske problemer

Gratis retshjælp hver mandag

Stort set alle danske byer af en vis størrelse tilbyder gratis retshjælp, herunder selvfølgelig også i Hvidovre.

Hvad forstås der ved retshjælp? Normalt betyder retshjælp at man vederlagsfrit kan henvende sig til jurister som giver en umiddelbar tilkendegivelse.

Der er ikke tale om at man kan henvende sig og f.eks. få udarbejdet skriftlige dokumenter, da der som sagt kun er tale om en umiddelbar tilkendegivelse fra juristernes side. Her ydes en mundtlig og anonym rådgivning.

Retshjælpen i Hvidovre varetages af advokater, jurister og jurastuderende. Og som udgangspunkt kan alle uanset indtægtsforhold og bopæl henvende sig til retshjælpen og få rådgivning til løsning af et juridisk problem.

Man kan få gratis retshjælp i Hvidovre hver mandag kl. 16.00-17.30 på Hovedbiblioteket. Der er desuden træffetid hver den første mandag i måneden på Avedøre bibliotek kl. 11-12. Her er der også telefonvagt hver første mandag i måneden fra kl. 16.00-17.30.

For at sikre hurtig betjening, udleveres der kønumre fra informationsskranken på biblioteket fra kl. 10 på træffedage. Det anbefales at få et kønummer, hvis man vil være sikker på at få en tid.

menu
menu