Færdig med skolen?

Færdig med skolen?

Er du færdig med skolen, men er ikke kommet i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse? Har du brug for at høre om dine muligheder for en ungdomsuddannelse? Har du brug for hjælp til at søge på optagelse.dk?

Uddannelsesvejlederne holder åbent hus tirsdag den 18. og onsdag den 19. februar klokken 15-20 i Enghøjhuset, Bødkerporten 1F, 1.th. Har du ikke mulighed for at møde op, kan du kontakte uddannelsesvejlederne på mail: ungeindsats@hvidovre.dk.

menu
menu