Familie får snart direkte indkig i deres hjem

Familie får snart direkte indkig i deres hjem

Familie på Isterødvej blev ikke hørt, før der blev givet dispensation til tilbygning med direkte indkig til deres stue

En familie på Isterødvej mener, at Hvidovre Kommune har glemt at høre dem, før deres bagbo fik dispensation til at opføre en tilbygning, der har vinduer i både stueetage og på første sal, der giver direkte indkig til hele deres hjem.

- Hvorfor er vi ikke blevet hørt? Loven er klokkeklar, hvis der er væsentlige indkigsgener, så skal det i høring, siger Hans Budtz og Katja Nielsen.

Selv om de begge har forståelse for, at man som familie ønsker at bygge til, så er de ikke i tvivl om, at det konkrete byggeri hos deres bagbo, vil give væsentlige indkigsgener i deres hjem, der har gulv til loft-vinduer i stort set alle huset rum, der vender ud mod haven - og bagboen. Dermed beskriver de deres hjem som en kommende tv-skærm for bagboen.

- Vi er ikke modstandere af, at der laves om på vores byplanvedtægter. Men faktisk tog det os et år at finde det helt rigtige hus. Vi ledte specifikt efter et hus, hvor der ikke ville være indkig direkte ind i vores hus, forklarer Hans Budtz.

”Underordnet betydning”

Men en ting er, hvad den enkelte opfatter som indbliksgener, en anden ting er, hvordan nabobyggeriet på papiret og i følge Hvidovre Kommune kommer til at påvirke Hans Budtz og Katja Nielsen.

I Hvidovre Kommunes byggetilladelse og dispensation til at opføre tilbygningen, står der, at overskridelsen af bebyggelsesgraden er “af underordnet betydning”.

Men for familien Budtz og Nielsen er den vurdering meget langt fra deres opfattelse af sagen.

- Da der fra deres tilbygning nu er direkte indkig i hele vores hus, mener vi selvfølgelig ikke, at Bygningsreglementet §188 stk. 2 er overholdt og vi kan heller ikke forstå, hvorfor der i den forbindelse ingen nabo - og eller partshøring er foretaget, siger Hans Budtz.

Ydermere undrer Hans Budtz og Katja Nielsen sig over, at dispensationen, for dem at se, er givet på et meget generelt grundlag - som de ikke mener lever op til forvaltningsloven bestemmelser.

- Afgørelsen om dispensation skal begrundes, da der ikke kan gives generelle dispensationer til lokalplanen. Dispensationen er altså ikke vurderet individuelt, hvilket også havde betydet, at vi var blevet hørt, siger Hans Budtz.

Klaget til Planklagenævnet

Som skrevet ovenfor har der i følge Hvidovre Kommunes vurdering ikke været grund til at udsende naboorientering eller høring.

Men den slutning er Budtz og Nielsen så uenige i, at de har klaget over den kommunale dispensation til Nævnenes Hus.

Selv om de regner med at få medhold af Planklagenævnet (under Nævnenes Hus, red.), så er der imidlertid også en mere principiel ting, de to undrer sig over.

- Man fejler som kommune, hvis man tilgodeser en enkelt og undervurderer andre. Det er selvfølgelig helt ok at bygge til, men de burde jo have tilpasset tilbygningen til naboerne. Et direkte indkig i vores stue er ikke ok, siger Katja Nielsen.

Hans Budtz tilføjer:

- Med den her tilbygning er der dobbelt så mange, der er generede, som antallet der er tilgodeset. Det står i skarp kontrast til det borgmester Helle Adelborg for nylig skrev i Hvidovre Avis, hvor hun understregede, at borgere “selvfølgelig” skal inddrages i, hvordan deres kvarter udvikler sig, siger han.

Med deres klage til Nævnenes Hus og derunder Planklagenævnet er deres mål at få Hvidovre Kommunes dispensation underkendt.

key

Hvidovre Avis følger op på sagen, når Nævnenes Hus har behandlet klagen fra Hans Budtz og Katja Nielsen.

menu
menu