FEJL, MANGLER OG MISFORSTÅELSER!

FEJL, MANGLER OG MISFORSTÅELSER!

Formanden ANDERS AALUND om kommunens ”historieløse, udenbys rådgivere”. Navnet Risbjerggård bør bibeholdes!

Dagbladet Politiken har en daglig rubrik, hvor fejl og fakta i tidligere udgaver af avisen bliver rettet. Den rubrik har været inspiration for dette læserbrev om fejl, mangler og misforståelser i de indlæg og kommentarer, der i de seneste numre af Hvidovre Avis har været at læse om Risbjerggård og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Kommunalbestyrelsen har ret og pligt til at afgøre, hvordan Hvidovre skal udvikle sig i fremtiden. Kommunalbestyrelsen påtager sig derved også ansvaret for de trufne beslutninger. Det er det, der nu er blevet tilfældet vedr. Risbjerggårds fremtid.

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab har ikke være inviteret med i arbejdet om Risbjerggårds fremtid. Det har undret selskabet, men selskabet har kunnet se, at aktive borgere i kredsen om Ideforum HVIDOVRE 2025 og Risbjergsgårds Venner har været med i arbejdet. Deres synspunkter vandt desværre ikke fornøden genklang, da kommunalbestyrelsen traf dens beslutninger.

Vi ønskede en bevaring

Det er for stor “ære”, der nu tillægges Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, og for stor tiltro til selskabets indflydelse, når det siges, at selskabet kunne have sikret en anden beslutning om Risbjerggård.

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab har ikke været “bomtavs” om emnet.

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab kom med et høringssvar, da der var mulighed herfor i den offentlig høring. Høringssvaret er meget mere nuanceret, end det ofte omtales. Selskabet ønskede en renovering og bevaring af Risbjerggård, såvel stuehus som sal. Hvis kommunalbestyrelsen ikke ville det sådant, da ønskede selskabet, at salen blev bevaret, da det er til salen, at de mange lokalhistoriske minder er knyttet.

Fra høringssvaret er ofte kun citeret et forslag om et stort maleri af Risbjerggård. Det har selskabet opfattet som drilleri, men drilleriet har afsporet, hvad der egentligt stod i høringssvaret. Det ærgrer selskabet. Høringssvaret kan stadig nærlæses på selskabets hjemmeside.

Medlemsmødet på Risbjerggård den 9. december 2019 var annonceret som “Farvel til Risbjerggård” - gravøl over Risbjerggård. Kommunalbestyrelsen havde i 2017 og 2018 truffet dens beslutninger om Risbjerggårds fremtid, og mødet den 9. december ville ikke kunne ændre på den beslutning.

Ideen med mødet var at give interesserede borgere mulighed for at se den enestående gamle skrå scene, som nogen måske selv havde stået på. Der var mulighed for at se resterne af den keglebane, som tidligere lå i kælderen, og som mange har hørt om, og langt færre har set. Balkonen blev for mange år siden lukket af, nu kunne man gennem en loftslem få et kig op i rummet. Pensionistforeningen åbnede velvilligt op, så man kunne se pejsestuen i stuehuset.

Selskabet fandt det rigtigt at lade byens lokalhistoriker, Poul Sverrild, kort skitsere Risbjerggårds historie i en mindetale. Projektleder Robin Lybecher havde bedt om at få mulighed for at fortælle om det nye Risbjerggård, det valgte selskabet at sige ja tak til.

Selskabet bruger Facebook til omtale af kommende arrangementer, men har valgt ikke at bruge tid og kræfter på i øvrigt at være aktiv på Facebook, men i stedet bruge kræfterne på aktiviteter, artikler og arrangementer for medlemmerne. Selskabet ønsker heller ikke, at meget engagerede Facebook-brugere lægger deres redigerede klip og fotos fra medlemsmøder ud på Facebook som en støtte til deres egne synspunkter. Begge oplægsholdere havde på mødet den 9. december havde udtrykkeligt frabedt sig offentliggørelse af deres indlæg via Facebook.

Lytter til ”udenbys”

Selskabet vil holde kommunalbestyrelsen fast på dens beslutninger vedrørende den fremtidige Risbjerggård.

Selskabet kan frygte, at Risbjerggårds stuehus, som kommunalbestyrelsen vil bevare og renovere, ikke kommer til at bestå, når først nedrivningen af salen er påbegyndt, og der kommer priser ind fra entreprenører på, hvad renoveringen af stuehuset vil koste. Først skærer man den del af “pølsen”, der hedder den bevaringsværdige sal, og så senere skærer man den del, der hedder stuehuset - det er den salamimetode, selskabet kan frygte bliver taget i brug.

Kommunalbestyrelsen har valgt at lytte til udenbys og - i relation til Hvidovres lokalhistorie - historieløse rådgivere og lade det nye Risbjerggård blive domineret af ”arkitektmodesorte” bygningsblokke. Når arkitekter om nogle år har skiftet stil og udtryk, vil Risbjerggårdkomplekset komme til at stå, som det lokalhistoriske minde om den beslutning, som kommunalbestyrelsen traf i 2018. Det kan meget vel komme til at gå mange år, før borgerne vænner sig til synet af det nye Risbjerggårdområde.

Kommunalbestyrelsen har sagt, at det fremtidige Risbjerggårdområde ikke kun skal være et teaterhus, men et hus hvor de mange Hvidovreforeninger og deres frivillige kan arrangere møder og kulturelle begivenheder. Det forudsætter, at der i den videre planlægning etableres egnede lokaler, at der kommer professionelle medarbejdere til at betjene lokalernes tekniske udstyr, og at foreningerne får mulighed for at kunne lave kaffe og anden forplejning til møderne. At dette bliver tilfældet, vil selskabet sammen med andre foreninger og brugere gerne bidrage til og holde nøje øje med, at det sker.

Det er endelig magtpåliggende, at navnet Risbjerggård bibeholdes.

Med venlig hilsen og godt nytår

Anders Aalund,

formand for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Rester i gulvet under Risbjerggård viser keglebanen.
Foto: Jens Frederik Jørgensen 9.12.2019.

Rester i gulvet under Risbjerggård viser keglebanen. Foto: Jens Frederik Jørgensen 9.12.2019.

Den ødelagte Risbjerggård-scene 25.9.2015 , Foto: Jens Frederik Jørgensen.

Den ødelagte Risbjerggård-scene 25.9.2015 , Foto: Jens Frederik Jørgensen.

menu
menu