Fejrer Allehelgen i Strandmarkskirken og Risbjerg kapel

Fejrer Allehelgen i Strandmarkskirken og Risbjerg kapel

De døde mindes på søndag i kirkerne

Vi mindes hver især vore afdøde året igennem ved højtider og mærkedage. I Strandmarkskirken holder man Allehelgensdag søndag den 1. november, hvor man i fællesskab mindes dem, man har mistet.

– Der er plads til sorgen i kirkens rum. Det er en gammel tradition at holde Allehelgen, vi iklæder blot dagen nutidens dragt. Gudstjenesten kl. 10.00 i Strandmarkskirken er ved Marianne Mulnæs. I våbenhuset ligger en liste, hvorpå man kan skrive navnet på afdøde; de vil blive læst op i en lysbøn. Pga. corona vil vi gerne bede jer, der gerne vil tænde lys for jeres afdøde, om at komme i god tid, inden gudstjenesten begynder. Der er plads til 90 i kirken. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for en kop kaffe og samtale i kirkens lokaler...

Der er i år tre Allehelgens andagter i Risbjerg Kirkegårdskapel, kl. 13.30, kl. 14.30 og kl. 15.30. De er fælles med Avedøre og Risbjerg kirker. Der synges ikke fællessang, men koret fra Avedøre Kirke har forberedt noget særligt. Der vil være bibellæsning, bønner og en kort refleksion over det at miste. Mellem andagterne vil der være uddeling af lys til at gå ud og sætte på gravene samt kaffe og mulighed for samtale. Da andagten er fælles for tre sogne, er det ikke muligt at læse navne op på de døde.

Fra Strandmarkskirken medvirker Morten Nyboe Jakobsen. Lene Skovmark og Niels Christian Poulsen vil også være til stede. Der er ved hver andagt plads til 60 i kapellet. Der kan bestilles kirkebil hos kordegnen på kirkekontoret på tlf. 36 78 20 06 senest fredag den 30. oktober mellem kl. 10.00 og kl. 13.00.

I år kan man være nervøs for smitte ved at komme et sted med mange fremmede. Vi vil derfor give en skitse til, hvordan I – hvis I ønsker at blive hjemme - kan lave en mindestund:

Gå på nettet eller se i salmebogen og find to sange eller salmer, som siger noget om sorg og savn. Det kan være: Du Herre Krist, Befal du dine veje, Lysets engel, Du som har tændt millioner af stjerner, Når jeg er træt og trist eller Altid frejdig når du går. Find også Fadervor og velsignelsen.

Sæt et billede af jeres kære frem på et bord og et tændt lys i en stage.

Sæt jer omkring bordet med hver sit fyrfadslys.

Syng en sang eller afspil den via nettet på en telefon.

Begynd en runde, hvor I hver især fortæller om en ting, I husker om afdøde.

Næste runde siger I hver især tak til Gud for noget, I fik eller lærte gennem afdøde, mens I tænder jeres lys ved det i stagen og sætter dem i en krans rundt om billedet.

Slut anden runde med Fadervor i fællesskab.

Syng eller afspil den anden sang.

Sig derefter velsignelsen i kor. Sognepræsterne i Strandmarkskirken Marianne Mulnæs, Niels Christian Poulsen, Lene Skovmark og Morten Nyboe Jakobsen ønsker alle en fredfyldt Allehelgen.

menu
menu