FIK EN ”KOLD FISK” AF POLITIKERNE

FIK EN ”KOLD FISK” AF POLITIKERNE

CHRISTEL KIRK BRUBACHER: Flertallet af kommunalpolitikere mangler forståelse for borgernes ønske om frit valg i hjemmeplejen. Dansk Folkeparti brillerede med tavshed under spørgerunde

Kristi Himmelfartsdag fandt jeg et brev i postkassen fra Hvidovre Kommune. Jeg fik nemlig ikke tømt postkassen dagen før, som jeg ellers havde gjort med spænding hver dag, siden "mellemresultatet" af udbudsrunden for de private leverandører blev offentliggjort. Men da jeg endelig sad med brevet i hånden, havde jeg ikke lyst til at åbne det. Fordi jeg allerede vidste, hvad der stod i det. Fordi andre modtagere af hjemmehjælp havde fortalt mig det. Og fordi der de seneste uger har været skrevet en del om det her i Hvidovre Avis.

Alligevel blev jeg meget overrasket, da jeg endelig fik åbnet det! I brevet, som flertallet af kommunens modtagere af privat hjemmepleje modtog cirka halvanden uge før mig, står der nemlig, at ifølge en kommunalbestyrelsesbeslutning af 9. oktober 2018 vil der fremover kun være én privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje i Hvidovre Kommune.

Så langt, så godt. For det er jo allerede kommet til offentlighedens kendskab.

Den virkelige overraskelse kommer i den efterfølgende sætning i brevet. Her står der forklarende:

Det betyder, at din leverandør, GetCare, muligvis ikke kan fortsætte i kommunen”.

Nu er jeg altså noget forvirret!

For betyder det, at Hvidovre Kommune har været synsk, da den forfattede brevet, så den på forhånd vidste, at en pæn del af vi skuffede modtagere af privat hjemmepleje i tirsdags ville afholde demonstration foran rådhuset i håb om, at politikerne vil omgøre deres beslutning?

Er det et manipulerende forsøg på at lulle os i søvn?

Eller måske endda et forsøg på at lulle os ind i et falsk håb om, at kommunen har taget kritikken til sig og derfor vil genoptage sagen i Ældre og Sundhedsudvalget?

Uanset hvad svaret er, så er det en meget ufin måde fra kommunens side at behandle brugerne af privat hjemmepleje på. Det er jo allerede blevet besluttet, at min private leverandør på forhånd er ekskluderet fra udbudsrunden. Så hvorfor forsøge at føre mig bag lyset?

Der er desværre hverken forståelse eller åbenhed overfor en omgørelse af beslutningen hos flertallet af medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Det er i hvert fald mit helt klare indtryk efter demonstrationen i tirsdags og det efterfølgende møde i kommunalbestyrelsen. Her benyttede jeg mig nemlig af min ret til at stille spørgsmål til politikerne.

Mit første spørgsmål var:

“Det er min påstand, at når Hvidovre Kommune skærer ned fra 3 til 1 privat leverandør af hjemmepleje, så dræber man konkurrencen og dermed en øget risiko for, at kvaliteten i hjemmeplejen forringes. Hvilke tanker har I (kommunalpolitikerne) gjort jer om den risiko?”.

Otte politikere meldte sig i talerækken. Men desværre valgte de at lade som om, de ikke vidste, hvad jeg mente - og besvarede det i stedet som om, jeg havde spurgt ind til de mange konkurser i hjemmeplejen.

Mit andet spørgsmål lød:

“Hvad findes der af dokumentation for, at kvaliteten i hjemmeplejen ikke forringes, hvis antallet reduceres fra tre til en privat leverandør?”.

Ingen af kommunalpolitikerne end forsøgte at besvare dette spørgsmål.

Da jeg var kommet hjem, slog det mig, at ingen af de tre politikere fra Dansk Folkeparti havde ytret blot ét ord under den 35 minutter lange debat. Til trods for at netop hjemmeplejen er en af partiet store mærkesager. De brillierede ved fra “fravær”. Derfor skrev jeg efterfølgende til Mikkel Dencker, der også stiller op til Folketinget og stillede ham de samme spørgsmål. Men har i skrivende stund ikke modtaget svar.

Summa summarum: Det føles som at få en kold fisk i hovedet af flertallet af politikerne! Dertil kommer, at min private leverandør af hjemmepleje er blevet ekskluderet fra udbudsrunden på et forkert grundlag.

Jeg er ikke imponeret.

Christel Kirk Brubacher,

piskesmældsramt førtidspensionist

menu
menu