Fik større forståelse for fjernvarmen

Fik større forståelse for fjernvarmen

- på informationsmødet hos fjernvarmeselskaberne i Hvidovre

Forleden afholdte fjernvarmeselskaberne i Hvidovre et informationsmøde. Programmet bød på to temaer. Det ene tema henvendte sig til fjernvarmeforbrugerne, der kunne komme på 1 times ”Fjernvarmeskole” for at lære mere om deres anlæg og få energisparende råd. Det andet tema henvendte sig til borgere i Hvidovre, der er interesseret i fjernvarmen, men bor i områder uden fjernvarme og derfor ikke kan få det installeret i dag.

På ”Fjernvarmeskolen” gav fjernvarmens eksperter deres råd til de fremmødte, indenfor bl.a. anlæg og varmeforbrug. De fremmødte blev klogere på, hvor fjernvarmen kommer fra, hvordan man fylder vand på anlægget, hvad man skal gøre i sin hverdag for at holde sit varmeforbrug nede og meget mere. Derudover kunne eksperterne fortælle om, hvilke services der tilbydes af fjernvarmen. Heriblandt Fjernvarmens Serviceordning, der er et gratis tjek af anlæggets indstillinger hos parcelhusejeren. Tjekket udføres af en autoriseret VVS’er, med henblik på at få anlægget til køre optimalt og effektivt.

Det andet tema var fjernvarmeudbygningen. Fjernvarmeudbygningen er på standby, men i dag er det muligt at skrive sig op til fjernvarmen på www.udbygning.dk, for at tilkendegive sin interesse. Fjernvarmen havde derfor inviteret til informationsmøde vedr. udbygningen, for at give de interesserede en forståelse af hvilke udfordringer fjernvarmeudbygningen har, samt orientere om hvilke udbygningsprojekter fjernvarmen arbejder på at iværksætte.

På mødet blev potentielle fremtidsudsigter gennemgået for hvert enkelt udbygningsområde. For at fortsætte fjernvarmeudbygningen, arbejdes der på at etablere lokal produktion af fjernvarme i Hvidovre med bl.a. varmepumper og overskudsvarme som energikilder. De lokale projekter har dog udfordringer. For at et fjernvarmeprojekt kan igangsættes, skal projektet aflede positive konsekvenser for bruger-, selskabs- og samfundsøkonomien. Udfordringen ved fjernvarmeprojekterne er bl.a. at aflede positive økonomiske konsekvenser for samfundet, bl.a. pga. at samfundet ”mister” afgiften fra naturgas og olie ved at konvertere forbrugerne til fjernvarme. En anden udfordring er kraftvarmekravet, der kræver en samproduktion af el og varme. Flere af de fremmødte udtrykte forundring og frustration over disse forhold, og var uforstående over, hvorfor disse forhold ikke ændres. Der er flere borgere i Hvidovre, der står med en overvejelse omkring hvorvidt de skal investere i et nyt naturgasfyr, selvom de helst havde investeret i fjernvarmen hvis de havde muligheden.

Mødet sluttede af med en opfordring til at skrive sig op til fjernvarmen på www.udbygning.dk, da fjernvarmeselskaberne i Hvidovre vil arbejde videre på at få ændret disse forhold, der er en hæmsko for fjernvarmeudbygningen. Bl.a. er der taget kontakt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren Dan Jørgensen. Formålet med at skrive sig op til fjernvarme er at skabe et grundlag for udbygningen og demonstrere, at der er mange i Hvidovre, der gerne vil have fjernvarmen, men ikke kan få det.

Erik Christiansen fortalte om fjernvarmen i Hvidovre.

Erik Christiansen fortalte om fjernvarmen i Hvidovre.

menu
menu