Finn Gerdes er udnævnt til Ridder af Dannebrog

Finn Gerdes er udnævnt til Ridder af Dannebrog

Finn Gerdes, 73 årig socialdemokrat og medlem af Hvidovre Kommunalbestyrelse er af Dronning Margrethe blevet tildelt Ridderkorset af Dannebrogordenen.

Han kunne i januar fejre 25 års jubilæum som kommunalbestyrelsesmedlem, og har i årenes løb haft mange formands- og tillidsposter, bl.a. formandsskabet i Teknik- og Miljøudvalget samt Ejendoms- og Arealudvalget. Ved sidste kommunalvalg overvejede han kraftigt om at skulle genopstille, men fik så mange positive tilkendegivelser at han sagde ja, og blev valgt for en ny fireårig periode.,

Erhvervsmæssigt var han i årene fra 1986 til 2007 ansat som faglig konsulent i Arbejdernes Landsbank, indtil han gik på pension.m-

menu
menu