FIRE SPØRGSMÅL OM FJERNVARME

FIRE SPØRGSMÅL
OM FJERNVARME

JAN B. THOMSEN: Ivrig tilhænger af fjernvarme, men...

I Hvidovre Avis den 15. oktober læser jeg med stor interesse en artikel med overskriften: “Skriv dig op til fjernvarmen”, hvori Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) opfordrer fremtidige kunder til at registrere deres interesse for fjernvarme.

Jeg er selv bosat i Ærtebjerg-kvarteret og ivrig tilhænger af fjernvarme.

Historie

I 2012 godkender Kommunalbestyrelsen “Udbygningsplan for fjernvarme i Hvidovre”. Siden har jeg fulgt udviklingen på området, idet jeg bl.a. har læst følgende artikler:

“Midlertidigt stop for fjernvarmeudbygningen i Hvidovre” - Hvidovre Avis af 20-12-2016 og “Fjernvarmeudbygningen i Hvidovre stoppes midlertidigt” - ”udbygning.dk” af 09-01-2018.

I begge artikler anføres årsagen til stoppet at være fastafgiften, der besluttes af Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) bl.a. på grundlag af - citat: “Fastafgiften fastsættes efter udgifterne til VEKS’ afskrivninger, forrentning af lån m.m.. VEKS har haft og har mange projekter, der har og vil få konsekvenser på fastafgiftens størrelse”.

Som konsekvens af fastafgiftens størrelse indgiver HFS i 2016 til Energitilsynet 2 klager, hvis afslutning oprindeligt forventedes at foreligge primo 2017, men som endnu ikke er afsluttet. Såvel Hvidovre Kommune son HFS angiver fortsat den manglede afslutning på klagesagerne som den direkte årsag til opretholdelse af udbygningsstoppet.

Spørgsmål

Efter min mening må den rette person, som kan spørges om hjælp til forståelse af den aktuelle situation, være Anders Liltorp, der i dag bestrider følgende tillidsposter: medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre, formand for HFS og medlem af bestyrelsen i VEKS... og som sådan repræsenterer alle tre involverede parter i sagen.

Spørgsmålene, som alle naturligvis er velkommen til at svare ind på, lyder således:

Hvad omhandler og hvad koster de projekter i VEKS, som faktisk er den grundlæggende årsag til, at fjernvarmeudbygningen er stoppet?

Hvad omhandler de to klager til Energitilsynet?

Hvad er forklaringen på, at klagesagerne endnu ikke er afsluttet?

Hvordan kan det forklares, at Hvidovres repræsentant i VEKS’ bestyrelse (her har Hvidovre Kommune og bestyrelsen i HFS angiveligt fælles interesser) ser sig nødsaget til at klage til Energitilsynet over beslutninger truffet af egen (her VEKS’) bestyrelse?

Med venlig hilsen

Jan B Thomsen

Ærtebjergvej 23

menu
menu