Fjernvarmen rydder op

Fjernvarmen rydder op

Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) er i fuld gang med oprydningen efter entreprenørkonkurs

Entreprenørvirksomheden Kamco gik konkurs den 2. juni 2017.

Kamco skulle have afsluttet arbejderne med at konvertere husstande fra gas, el eller olie til fjernvarme i Risbjerg-området. Men selskabets konkurs indtrådte inden færdiggørelsen.

Derfor har HFS haft travlt med at anmelde fejl og mangler overfor konkursboet og forhandle om konkursboets indtræden i aftalerne med Kamco.

Her har de nye fjernvarmekunders og andres tilbagemeldinger på HFS’ nyhedsbreve og andre informationskilder været guld værd, så der hurtigt kunne dannes et overblik over fejl og mangler. Nyhedsbrevene sendes til dem, der har tilmeldt sig denne service på udbygning.dk.

Udbedring af fejl og mangler

- Indenfor tre uger efter konkursen blev der afholdt stadeforretning med en syn- og skønsmand, som har vurderet værdien af fejl og mangler samt andre forhold. Den 2. juli forelå syn- og skønsmandens vurdering og umiddelbart herefter indgik HFS aftale med MIH VVS om udbedring af fejl og mangler hos de enkelte nye fjernvarmekunder, der ikke har fået færdiggjort arbejderne inde i husene, siger formanden i HFS, René Langhorn. Og han fortsætter:

- I HFS er vi selvfølgelig kede af, at kunderne oplever konsekvenserne af manglende styring hos en entreprenør.

Vi har meget hurtigt fået en afklaring af alle disse forhold med overholdelse af alle formelle regler i konkursloven, så fjernvarmeselskabets og dermed kundernes interesser er varetaget bedst muligt.

Og jeg er personligt glad for, at vi meget hurtigt har fået sat gang i udbedringsarbejderne hos kunderne.

Blev politianmeldt

De indvendige udbedringsarbejder i kundernes huse forventes færdige i løbet af august måned.

De udvendige arbejder med fejl og mangler på græs, fliser, fortove og veje er iværksat, da entreprenørvirksomheden Nestved går i gang med dette arbejde snarest muligt. Nestved anvendes også af Hvidovre Kommune til disse arbejder, så de er vant til at arbejde efter de normer, som kommunen sætter for denne type af arbejder. De udvendige arbejder forventes afsluttet i oktober 2017.

I konkurssager handler det om at handle hurtigt, hvilket eksemplet fra Kamcos konkurs viser: Den 22. juni 2017 anmeldte HFS diverse krav over for konkursboet og forlangte øjeblikkelig udlevering af materiel, der var fjernet fra byggepladsen inden konkursen. Der var tale om materiel som tilhører HFS. Da der ikke blev reageret, anmeldte HFS forholdet til Midt- og Vestsjællands Politi. Den 18. juli 2017 blev en del af materiellet tilbageleveret til HFS.

- Vi er ikke tilfredse med entreprenørens håndtering af projektets afslutning, men vi er meget tilfredse med den udvikling efterspillet ved konkursen har taget, navnlig fordi vi har stået fast på vores opfattelse af forskellige forhold i konkurssagen, og det lønner sig nu, slutter René Langhorn.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu