Flere elever skal søge erhvervsuddannelser

Flere elever skal søge erhvervsuddannelser

Antallet af faglærte falder, mens efterspørgslen på faglært arbejdskraft stiger.

Derfor skal flere afgangselever fra Hvidovres skoler søge erhvervsuddannelser.

På landsplan er målet, at antallet af elever, der vælger erhvervsuddannelserne, skal stige til 25 pct. i 2020, hvorefter den skal øges til mindst 30 pct. i 2025.

Som det ser ud lige nu er landsgennemsnittet for elver, der vælger erhvervsuddannelser 20,1 %. Tallet i Hvidovre ligger på 16,1 %. Lokalt vælger eleverne således i højere grad erhvervsuddannelser end eleverne gør på Frederiksberg eller i København. I nabokommunen Rødovre vælger 16,9% af eleverne erhvervsuddannelserne.

Målet om at flere elever skal vælge erhvervsuddannelser er formuleret af den nu afgåede regering. Hvidovre Kommune er derfor gået i gang med at formulere måltal og indsats for at øge, hvor mange elever der vælger erhvervsuddannelser fremadrettet.

To politiske udvalg har derfor foreløbig godkendt en målsætning om en årlig progression på mindst 1,5 pct. i søgningen indtil det nationale mål på 30 pct. i 2025 kan indfries i Hvidovre kommune. Målet skal endelig behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen, formentlig i slutningen af juni.

key

menu
menu