Flere end forventet har søgt om tilskud

Flere end forventet har søgt om tilskud

Fritidspas-ordning giver økonomisk støtte til børn, hvis familie ikke har råd til, at de kan deltage i fritidsaktiviteter

Hvis familiens indkomst er lav, kan det være for dyrt, at sende børnene til svømning, ishockey, ridning eller en andre fritidsaktiviteter, der har enten dyrt kontingent eller kræver meget udstyr.

Derfor besluttede kommunalbestyrelsen for ca. et år siden, at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning, hvor forældre kan søge om tilskud til f.eks. kontingentbetaling og udstyr. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at ordningen skulle evalueres efter et år.

Denne evaluering viser, at flere borgere end forventet har søgt om tilskud til deres børns fritidsaktiviteter.

- I forbindelse med ordningens godkendelse estimerede administrationen, at 52 børn og unge ville kunne modtage støtte årligt. På baggrund af antallet af bevilgede tilskud samt antallet af endnu ikke færdigbehandlede ansøgninger, forventes det, at det endelige antal af tilskudsmodtagere vil være endnu højere, lyder det i den delevaluering, som politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget er blevet præsenteret for.

I alt har 69 borgere i 2019 søgt om tilskud. 29 af dem har allerede fået tilskud, 6 har fået afslag og de resterende 34 ansøgninger er endnu ikke færdigbehandlet.

- Det forventes, at samtlige ansøgninger vil være færdigbehandlet inden årsskiftet, står der i sagsfremstillingen.

Knap 1/4 udbetalt

I 2019 er der således udbetalt i alt 40.700 kr. i tilskud via Fritidspas-ordningen, hvoraf 32.150 kr. er brugt til foreningskontingenter; 7.906 kr. er gået til udstyr og beklædning og 644 kr. er brugt til ekskursioner o.l.

Da ordningen blev vedtaget, blev der samlet afsat et beløb på 2019 på 174.600 kr. til at dække ordningen. Dermed er størstedelen af beløbet forsat ikke uddelt. Hvidovre Kommune ønsker imidlertid, at det fremadrettet bliver lettere at administrere ordningen og dermed uddele støtten.

- Ordningen vurderes at have levet op til sit mål. Dog er der kun under halvdelen af budgettet for ordningen pt. brugt, hvorfor administrationen har oplistet en række forslag til mindre tilpasninger, således at ordningen kan optimeres og administrationen af den effektiveres, og flere borgere modtage tilskud, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Hvis de resterende midler fra 2019 ikke når at blive uddelt, vil de blive overført til næste års pulje.red

menu
menu