Flere grønne rabatter og træer på Hvidovrevej

Flere grønne rabatter og træer på Hvidovrevej

Trafikstrategien skal skabe større tryghed, siger den socialdemokratiske KB-gruppe der foreslår nye trafikforbedringer

Med et stærk stigende antal biler på vejene bliver vi nødt til at være ambitiøse for trafiksikkerheden i Hvidovre.

Siden 2010 er trafikken på de danske veje steget med 14 procent. I samme periode er der kommet næsten 20 procent flere personbiler ud på vejene - og det kan også mærkes i Hvidovre. Samtidig er kulturen også ændret. Der er alt for mange eksempler på, at folk ikke viser hensyn til hinanden på samme måde som før og der er for mange, der er distraherede af mobiltelefoner. Det er en dårlig cocktail for sikkerheden og særligt de bløde trafikanter kan være i fare.

- Borgermødet om vores nye trafikstrategi i Hvidovre viser jo tydeligt at borgerne har fingeren på pulsen og har præcis de anbefalinger vi i Socialdemokratiet også ser som nødvendige, udtaler borgmester Helle Adelborg.

- Særligt skoleveje er noget, der ønskes at få forbedret og det vil vi bakke fuldt ud op om. Vi kan ganske enkelt ikke være bekendt, at så mange skolebørn og forældre ikke oplever at være sikre i trafikken, fortsætter hun.

- Vi har alle muligheder for at vise at vi tager borgerne alvorligt og at vi har ambitioner på området, udtaler Anders Liltorp, næstformand i Teknik- og Miljøudvalget.

- Godt nok falder antallet af dødsulykker i Danmark, men vi kan jo ved selvsyn konstatere, at ældre trafikanter og skolebørn er udsatte her i Hvidovre. Bedst ville det være at få flere væk fra de mange biler, men mens vi venter på store investeringer i metro og anden kollektiv trafik, kan vi jo styrke sikkerheden på skolevejene, dæmpe hastigheden på udvalgte steder og forbedre mulighederne for cyklismen. Vi kan sagtens være ambitiøse lokalt, fortsætter han.

Den socialdemokratiske gruppe vil derfor på førstekommende møde i Teknik- og Miljøudvalget, udover de allerede foreslåede forbedringer, foreslå, at Hvidovrevej fra Brostykkevej til Sollentuna Allé ændres som stykket nord for med grønne rabatter, træer, overgange og bedre cykelstier samt at se på samme type løsning for Gl. Køge Landevej - især stykket, fra Valby og ind mod Friheden St., hvor gangbroerne også nedlægges til fordel for overgange med trafiklys. Stykket på Gl. Køge Landevej fra Strandmarksvej til Flyvepladsen skal også undersøges, så der ikke køres for stærkt.

- Der skal jo findes en balance. Vi vil ikke have et mekka for fartglade og samtidig skal trafikken kunne glide, så folk kan nå frem, eksemplificerer Anders Liltorp.

Samtidig vil gruppen foreslå, at der i stedet for at lave ny vendeplads ved Hvidovre Hospital ses på muligheden for at bruge den eksisterende vendeplads for enden af Kettevej.

- Vi ved jo ikke hvad vi kan få for de 70.000 kroner, der er estimeret som udgift i den sag, men det er da oplagt at få 1A til Hvidovre hospital til at vende ude ved Kettevej og Avedøre Landsby, så borgerne kan få glæde af bedre kollektiv trafik og vi ikke skal etablere en helt ny vendeplads, når vi allerede har én. For os handler det om at skabe sammenhæng i det vi gør og at det samlede resultat skaber positive forandringer for os alle her i Hvidovre, afslutter Anders Liltorp på vegne af hele den socialdemokratiske byrådsgruppe.

menu
menu