Flere hænder til Hvidovre Hospital?

Flere hænder til Hvidovre Hospital?

Formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp, har været på besøg på Hvidovre Hospital. Besøget kommer i stand efter det tragiske dødsfald, hvor den blot to-årige Olivia mistede livet af væskemangel, mens hun var indlagt på Hvidovre Hospital.

På det tidspunkt udtalte en børnelæge, at der bliver færre og færre hænder til stadig flere opgaver - og derfor er det blot et spørgsmål om tid, før endnu et barn mister livet på grund af fejl. Til det svarer Sophie Hæstorp, at der kommer 40 mio. kr. ekstra til akutmodtagelserne i 2019. Det er alt sammen ganske rigtigt, men samtidig hermed spares der ca. 200 mio. kr. på hospitalerne i regionen i 2019. Enhedslisten stillede i regionen forslag om at fjerne store dele af nedskæringerne, dog uden opbakning. Flertallet vil hellere have reservepuljer og mulige overskud i slutningen af året, som så bruges efter politikernes ønsker, og så kan man evt. ansætte nogen af dem, der tidligere har været fyret eller manglet. Det er hverken godt for arbejdsmiljøet eller borgerne.

Hovedproblemet er dog, at regeringen ikke vil afsætte tilstrækkeligt med midler på finansloven og via økonomiaftaler med regionen. Fødselstallet stiger fra 2013 og 10 år frem; det betyder både travlhed på fødeafdelingerne og børneafdelingerne. Befolkningstallet øges, især den ældre del, og der kommer flere med kroniske sygdomme, samtidig med stigende medicinpriser. Efter Enhedslistens opfattelse er der brug for 2 mia. kr. ekstra til sygehusene i hele landet. Der er brug for ekstra ressourcer for at sikre flere ansatte og en velfungerende sundhedssektor. Der er ikke brug for tidskrævende og bureaukratiske strukturreformer.

Marianne Frederik,

Enhedslisten,

regionsrådsmedlem

menu
menu