FLERE OFFENTLIGT ANSATTE BOSAT I HVIDOVRE I FREMTIDEN?

FLERE OFFENTLIGT ANSATTE BOSAT I HVIDOVRE I FREMTIDEN?

I gruppen: “Offentlig administration, undervisning og sundhed” beskæftigedes der i 2017 på arbejdspladser i Hvidovre 9.925 personer.

Heraf var kun 26 % (2.608) lokalt boende personer.

5.582 pendlede ud . 7317 pendlede ind. Heraf har nogle måske siden fundet deres blivende bopæl i Hvidovre som attraktiv bo-kommune..

Med kommende års skarpe konkurrence i det offentlige om dygtige medarbejdere til det lokale offentlige arbejdsmarked er det givet også af stor betydning, hvor attraktiv den enkelte kommune er som bo-kommune.

Her er det for Hvidovre om at komme på forkant som bo-kommune med forude: Den store udvidelse af Hvidovre Hospital og forventede store stigning i offentlig ansatte på vej til pensionsalderen.

Her er berettiget god omtale om livet i Hvidovre borgerne imellem guld værd.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu