Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen

Det er en national målsætning, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, skal stige til 25 pct. i 2020 og mindst 30 pct. i 2025.

I Hvidovre vælger ca. 17 % af de unge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, og denne andel skal altså øges med 1,5 % om året frem til 2025.

I Hvidovre Kommune er der i forvejen tiltag i retning af at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, bl.a. via UU-vejlederne, den lokale fag- og uddannelsesmesse ”Mød en virksomhed”, møde med forældre til udskolingseleverne og erhvervsrettede linjer i 10. klasse. I de kommende år vil indsatsen dog blive intensiveret, bl.a. med et 2-årigt obligatorisk praktisk/musisk fag for 7. og 8. årgang på alle skoler og øget fokus på erhvervspraktik i udskolingen.

menu
menu