- Floskler, manglende høring og uretfærdig behandling...

- Floskler, manglende høring og uretfærdig behandling...

Byggesagsmedarbejdere i Hvidovre Kommune ude med massiv kritik af politisk beslutning om dispensation til Bjergagervej 35

Der var ingen saglige eller faglige begrundelser for at give en grundejer på Bjergagervej 35 dispensation til at bygge godt 35% mere på grunden end byplanvedtægten foreskriver. Dispensationen skulle endvidere være kommet efter en nabohøring og ikke før, som et politisk flertal bestående af A, F og C ellers besluttede på kommunalbestyrelsesmødet den 24. september.

Dermed er der i følge det kommunale byggesagsteam begået en klar ulovlighed. Ligeledes mener byggesagsteamet, at de politiske begrundelser intet har med planmæssige forhold at gøre.

Hvidovre Avis kender identiteten på en håndfuld af brevskriverne, som i et 13 sider langt brev til kommunalbestyrelsen ikke lægger fingrene imellem i deres kritik af den politiske beslutning om en enkeltsagsdispensation, der blev givet på kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september.

En beslutning som de i øvrigt mener efterlader dem handlingslammede i forhold til fremtidig byggesagsbehandling i Hvidovre Kommune.

- At byplanvedtægten er gammel, at moderne familier kræver plads, at børnefamilier giver villakvarteret liv og at høje grundpriser og ejendomsskatter bør medføre, at borgerne kan udnytte ejendommene (grunde, red.) mere intensivt er ikke planmæssige forhold, skriver byggesagsteamet til politikerne.

Kalder det floskler

I stedet mener fagfolkene i kommunens byggesagsafdeling, at flertalsbeslutningen om dispensationen bærer præg af noget helt andet.

- Der er tale om floskler, ønsker, visioner eller politiske målsætninger. Det er dog ubestrideligt, at de nævnte forhold ikke kan håndhæves, før der er vedtaget en ny lokalplan, skriver byggesagsteamet desuden i brevet.

De anonyme medarbejdere i byggesagsteamet påpeger endvidere, at dispensationen til ejerne af Bjergagervej 35 efterlader øvrige borgere uretfærdigt behandlet.

- Hvad med de borgere, der siden årets start er blevet vejledt om, at kommunen ikke længere har en praksis, der tillader en bebyggelse med et omfang på 30%. De er måske endt med at droppe byggeplanerne for at overholde byplanvedtægtens bestemmelser. Retfærdigt?, spørger byggesagsbehandlere retorisk.

Regler sikrer et områdes udtryk

Ydermere peger byggesagsbehandlerne på, at byplanvedtægter forpligter både borgere og kommunen til at overholde dem, indtil de ændres.

- Borgerne må have en berettiget forventning om, at kommunen alene dispenserer, når der er særlige planmæssige forhold, der kan begrunde det. Det som kan virke som et snerrende bånd på de borgere, der ønsker dispensation, er et regelsæt, som beskytter andre, lyder det i brevet.

Fra byggesagsteamet lyder det således, at de mener, at dispensationen ikke vil holde, hvis der sendes en klage til Planklagenævnet.

Illusorisk høring

I den konkrete sag fra Bjergagervej 35 blev det desuden besluttet, at der efter dispensationen skulle igangsættes en nabohøring. Den rækkefølge, mener byggesagsteamet, er en decideret retlig fejl.

- Byggesagsbehandlerne er stærkt forundret over, at Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at der skal meddeles dispensation på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er gennemført en naboorientering. Hermed har Kommunalbestyrelsen tilkendegivet, at en efterfølgende naboorientering vil være en skinmanøvre. Man har derved gjort naboorientering illusorisk, skriver byggesagsbehandlerne om deres egen vurdering af den manglende forudgående nabohøring.

Hvad gør vi?

Slutteligt lister byggesagsbehandlerne en lang liste op, hvor de spørger, hvad de fremadrettet skal gøre, når borgere ønsker dispensation fra byplanvedtægter.

- Formålet er på ingen måde at obstruere Kommunalbestyrelsens beslutning, men alene at gøre det klart for den enkelte sagsbehandler, hvornår sagsbehandleren selv udøver sit faglige, lovpligtige skøn og træffer afgørelse, og hvornår sagsbehandleren “med ført hånd” træffer afgørelser i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vurdering og, mener byggesagsbehandlerne, ulovlige retningslinjer, står der i brevet.

Læs hele det 13 sider lange brev fra byggesagsteamet til kommunalbestyrelsen her: https://www.hvidovreavis.dk/artikel/byggesagsteamets-brev-til-kommunalpolitikere/1000316685

red

menu
menu