Flot fremgang i foreningsidrætten i Hvidovre Kommune

Flot fremgang i foreningsidrætten i Hvidovre Kommune

Hovedstadsområdet oplever stor medlemsfremgang i idrætsforeningerne under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) i disse år. Det viser de seneste officielle medlemstal, som netop er blevet offentliggjort

I de 11 kommuner, som DGI Storkøbenhavn geografisk dækker, er antallet af foreningsmedlemmer i en idrætsforening under DGI og/eller DIF steget med 5.033 nye medlemmer fra 2017 til 2018, så der nu er over 334.000 medlemmer i alt i de 11 kommuner.

Peder Nedergaard, der er formand for DGI Storkøbenhavn, udtaler i den forbindelse:

- Medlemsvæksten skal ses i tæt kobling med, at vi også bliver flere indbyggere. For at foreningsidrætten skal kunne følge med indbyggertallet, er det helt afgørende, at vi gør endnu mere for at understøtte idrætsforeningerne både med nye faciliteter og nye tilbud, der kan hjælpe dem med aktivitetsudvikling...

Også i Hvidovre Kommune opleves der medlemsvækst. Idrætsforeningerne i kommunen har oplevet en vækst på 565 nye medlemmer fra 2017 til 2018, og tæller nu 15.204 medlemmer fordelt på 72 foreninger. En af de idrætsforeninger i Hvidovre Kommune, som har oplevet stor vækst og interesse, er Hvidovre Gymnastik af 1937, som har haft en medlemsvækst på 124 fra 2017 til 2018. Dette svarer til en stigning på 15 %, og gør idrætsforeningen til den 3. største i kommunen under DGI og DIF. Succesen bag det store medlemsvækst skyldes ifølge formanden for foreningen både de motiverede trænere og foreningens arbejde for at være synlig:

- Noget af det vi er lykkedes med er at motivere instruktører til at stå til rådighed for foreningen, så vi kan håndtere den efterspørgsel, der er på at gå til gymnastik. Hvis vi ikke havde de her motiverede instruktører, så kunne det slet ikke lade sig gøre, fortæller Finn Blohm, formand for Hvidovre Gymnastik af 1937.

Foreningens arbejde for at være synlig og introducere flere børn til gymnastikken i Hvidovre har udmøntet sig i et koncept med åben hal på udvalgte lørdage, dagsskoler af tre dages varighed i ferierne og skolesamarbejder, hvor foreningen stiller hal og instruktører til rådighed i skolernes idrætstimer.

Hvidovre Svømmeklub har en fremgang på 132.

Hvidovre Svømmeklub har en fremgang på 132.

menu
menu