Forældre presset af institutioner

Forældre presset af institutioner

Covid-19-retningslinjer presser småbørnsforældre, fordi børn sendes hjem fra institutioner med symptomer, der ikke nødvendigvis har noget at gøre med corona

En simpel snotnæse kan sende børn i de kommunale dagtilbud hjem.

Hvis småbørnsforældre havde svært ved at passe deres arbejde under coronanedlukningen, så er det stadig ikke blevet helt gnidningsløst for alle at passe job. Det skyldes, at nogle institutioner, sender børnene hjem for et godt ord.

Sådan lyder meldingen fra flere småbørnsforældre i Hvidovre, der har oplevet, at deres børn sendes hjem fra kommunale institutioner med simple symptomer på forkølelse. Symptomer, der i hvert fald umiddelbart ikke har noget at gøre med eventuel Covid-19-smitte.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommunes leder af dagtilbudsområdet, om retningslinjerne i daginstitutionerne for hjemsendelse af børn, og hvad man som forælder gør, hvis man mener, at ens barn er sendt hjem på et urimeligt grundlag.

Hvad er retningslinjerne?

- Hvis et barn har symptomer på sygdom, vil barnet blive hjemsendt fra sit dagtilbud. Det uanset om symptomerne kan relateres til Covid-19 eller til anden sygdom. Hvidovre Kommune følger både sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. Covid-19 og sundhedsmyndighedernes almene anbefalinger vedr. hygiejne i dagtilbud, samt vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og unge. Der har været flere eksempler på børn med forkølelse, hvor børnene er blevet hjemsendt. Det skyldes, at forkølelse er en virussygdom, som udbredes gennem dråbesmitte på samme måde som Covid-19, og at børn kan være smittebærere uden at have symptomer på Covid-19. Hjemsendelserne grundet forkølelse skyldes samtidig, at forkølelse smitter, og at syge børn ikke skal være i dagtilbud, både på grund af barnets egen velvære, men også fordi barnet kan smitte andre børn og medarbejdere, lyder det i et skriftligt svar fra Hvidovre Kommunes direktør for området Susan Bjerregaard.

Kan man klage?

Hvad gør man som forælder, hvis man ikke mener, at ens barn er sendt hjem på et rimeligt grundlag?

- I første omgang kontakter forældrene ledelsen i barnets dagtilbud for at få en dialog om grundlaget for hjemsendelsen. Hvis der er brug for uddybning af den sundhedsmæssige baggrund for hjemsendelse i Hvidovre Kommune, kan forældrene kontakte eller bliver kontaktet af Sundhedsplejen. Ledelsen af dagtilbuddet vil være behjælpelig med at formidle kontakten. Hvis forældrene ønsker at klage over beslutningen om hjemsendelse, kan de kontakte Center for Børn og Familier, skriver Susan Bjerregaard.

Har Hvidovre Kommune indtryk af, hvor mange børn, der for tiden sendes hjem?

- Den generelle oplevelse er, at antallet af syge børn og medarbejdere har været lavere de seneste måneder ift. normalt. Det skyldes nok en kombination af mindre gruppestørrelser, megen udendørsaktivitet og hurtig hjemsendelse af børn med symptomer på sygdom. Der er dog eksempler på stuer og dagtilbud, hvor forholdsvis mange børn har været hjemme grundet sygdom. I de tilfælde bliver sundhedsplejen typisk inddraget for at komme med bud på, om noget kan ændres, så antallet syge af børn kan reduceres, lyder det fra direktøren.

På landsplan meldte pædagogernes fagforening i april ud, at mange af deres medlemmer var bekymrede for at vende tilbage til deres arbejde med børnene. Bekymringen for at pædagoger er udsatte for Covid-19-smitte har imidlertid vist sig at være ubegrundet.

- Det samlede billede peger på, at børn ikke smitter ret meget, og smitten blandt pædagoger ligger på niveau med befolkningen generelt. Så det tyder ikke på, at pædagogerne har været særligt eksponerede på nogen måde, siger virolog Allan Randrup Thomsen til Berlingkse Tidende. key

menu
menu