- Forældre skal være en større del af fællesskabet...

- Forældre skal være en større del af fællesskabet...

Gungehusskolen holdt "Forældrenes aften" med bl.a. Rasmus Alenkær

Gungehusskolen havde onsdag aften besøg af Rasmus Alenkær, som oplægsholder på arrangementet ’Forældrenes aften’.

Rasmus Alenkær er autoriseret psykolog, konsulent, foredragsholder, forfatter og blogger og så er han en eminent oplægsholder, der med humor og dagligdagshistorier går direkte ind hos deltagerne.

Oplægget handlede om forældrenes rolle ift. barnets læring og skiftede mellem lidt provokerende beskrivelser af typiske handlemåder hos forældre til de eksemplariske eksempler.

- ’Forældrenes aften’ er et nyt tiltag på Gungehusskolen, da skolebestyrelsen og ledelsen har et stort ønske om at få forældrene tættere på skolens dagligdag og fremadrettede udvikling. Skolen har stort fokus på at sikre fællesskabet i elevgruppen, da det at være en del af et fællesskab er helt essentielt for at sikre en god skolegang og en god personlig udvikling for alle, ligesom det er vigtigt at lære at bidrage til fællesskabet, siger skoleleder Ole Møller Laursen.

Samtidig er forældrene en meget vigtig part ind i dette fællesskab og skolen ønsker at udvikle fællesskabet mellem skolen og forældrene. Derfor sluttede arrangementet af med, at skoleleder Ole Møller Laursen fremlagde et nyt tiltag for forældrene. Skolen ønsker at forældrene bliver en større del af udviklingen af skolen. Dels ved at åbne op for muligheden for at deltage i mindre udvalgsarbejde f.eks. ift. forskellige strategier eller planlægning og praktisk deltagelse i kommende fællesarrangementer. Dels ved at lave en forældrebank med emner som lærerne kan trække på, dvs. forældre kan byde ind med de kompetencer og erfaringer de har og disse kan så evt. anvendes ind i undervisningen.

menu
menu