Foreningsidrætten bør spille tæt sammen med sundhedspolitikken i Hvidovre

Foreningsidrætten bør spille tæt sammen med sundhedspolitikken i Hvidovre

Hvis kommunen ønsker at hjælpe flere borgere med at leve sundt, bør kommunen understøtte det frivillige foreningsliv i kommunen. Hér kommer HIFs bud på nogle konkrete tiltag.

Foreningsidrætten i Hvidovre har i de seneste år været presset på mange måder. Siden 2017 er der kommet 565 nye foreningsmedlemmerne til - primært børn og unge, så der nu er i alt 15.204 foreningsaktive i idrætsforeningerne under DIF og DGI i Hvidovre. Det er selvfølgelig positivt, at foreningerne har fået flere, nye medlemmer, men det er også tydeligt, at grænsen nu er nået ift. hvor mange medlemmer, der kan være i mange af især de største foreninger. I Hvidovre IF har vi på nuværende tidspunkt ca. 130 børn og unge på venteliste. Vi gætter på, at vi ikke er den eneste forening, som oplever denne pladsproblematik.

Opfordring til tættere samarbejde

Den gode nyhed er, at der relativt nemt kan gøres noget ved ventelisterne - endda for relativt få midler vil jeg gætte på. Det kræver, at vi samarbejder på tværs af idrætsforeningerne og at kommunens forvaltninger tænker aktivt med - samt at kommunalpolitikerne bakker op, når der skal prioriteres.

Løsningen går ud på, at vi fra en række af idrætsforeningernes side går sammen og stiller skarpt på hvilke små og rimelige ønsker, vi har til at sætte idræt- og foreningslivets behov i centrum for mere langsigtet og behovsstyret facilitetsstrategi.

Samarbejdet kan aktualiseres ved Hvidovre Kommunes nye sundheds- og forebyggelsespolitik, som også har fysisk aktivitet og idrætsfaciliteter som én af politikkens fokuspunkter. Det lyder blandt andet, at

“Hvidovre Kommune vil skabe gode fysiske rammer - f.eks. let adgang til naturen og til idræts- og fritidsfaciliteter”. Hvis kommunens sundhedspolitik skal realiseres og tages på ordet, kræver det, at der kommer mere facilitetstid og flere ledige faciliteter. Det er slet ikke så dyrt, som det lyder.

Flere faciliteter for få midler

Hvis vi fra foreningerne side går sammen om at fremsætte vores konkrete, lokale forslag, er jeg sikker på, at vi samlet set står med mange gode tiltag, som både kan bekæmpe ventelisteproblematikker - og samtidig hjælpe sundhedspolitikken på vej ved at udbyde den sundhedsfremmende foreningsidræt til flere hvidovreborgere.

Vores første bud på et konkret tiltag er at belægge de nærliggende tennisbaner med kunstgræs i vinterhalvåret, hvor de alligevel ikke bruges til tennis. Det vil netop skabe flere af de små fodboldbaner, som både de alleryngste og de ældste fodboldspillere vil kunne få enorm glæde af. Tilmed i en periode, hvor banerne alligevel står tomme. Så vidt vi ved er tennisklubben med på idéen. Prisen pr. bane er anslået kr. 200.000 som éngangsinvestering.

Lad os gøre noget sammen

Jeg vil på denne baggrund i den kommende tid invitere en række af de andre fodboldklubber til et åbent dialogmøde med henblik på at gå sammen om at formulere flere lokale, billige tiltag, der både kan løfte foreningsidrætten og realisere sundhedspolitikkens flotte ord i Hvidovre Kommune. Mon ikke at vi kan få DBU København og DGI Storkøbenhavn med også?

Af Lars Juul Knudsen, formand for Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen

menu
menu