Forlig enige om besparelser for 55 mio. kr.

Forlig enige om besparelser for 55 mio. kr.

Der er fundet store besparelser, men der er også blevet plads til forbedringer og udvikling

Ro på skatten, let adgang til kommunale bygninger, en bro fra Tårnfalkevej til Avedøre Holme, konkret udpegede områder til byudvikling og gebyr for byggesagsbehandling.

Det er bare nogle af de mange punkter, der indgår i den netop indgåede budgetaftale for Hvidovre Kommune. Derudover er der en række konkrete besparelser i vente på alle områder - dog har budgetforliget besluttet at holde besparelser for 2019 på godt 55 mio. kr. mod de først udmeldte 72 mio. kr.

Selv om besparelserne er mindre, end der først blev lagt op til, så er der imidlertid både mærkbare forringelser og forbedringer på tegnebrættet for Hvidovres borgere.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg, der har ledt forhandlingerne frem til forliget, betegner budgetarbejdet som en lang, svær og udfordrende periode.

- Resultatet på baggrund af en ubalance på 72 mio.kr. kræver et konstruktivt samarbejde for at nå i mål. Jeg ser i dag tilbage på et meget tilfredsstillende budgetforløb, dels fra personalets konstruktive side til at byde ind med forslag og senest i de politiske forhandlinger, hvor jeg vil takke for gode og konstruktive forhandlinger og møder, hvor alle parter er mødt frem med løsninger for øje i en svær opgave. Jeg mener, at et bredt flertal i Kommunalbestyrelsen i fællesskab er landet en god bred og langtidsholdbar budget- og politisk aftale, lyder det fra borgmesteren.

Her skal der spares

Aftalen rummer markante besparelser, men som skrevet ovenfor, ikke på 72 mio. kr., men derimod på 55 mio. kr.

Helt konkret vil der blive sparet 16 mio. kr. på det administrative område; 5,46 mio. kr. på Teknik. og Miljøområdet; 4,38 mio. kr. på Kultur- og Fritidsområdet; 11,53 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesområdet; 11,49 mio. kr. på Ældre- og Sundhedsområdet og 6,24 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Besparelserne dækker over både borgernære og mindre borger-mærkbare forandringer.

Sådan skal der udvikles

Til gengæld er der også enighed blandt parterne om, at der skal ses nærmere på udvikling af Hvidovre Havn; på byudvikling i nogle af de områder, hvor der i dag er blandet bolig og erhverv, samt fastholdelse af fokus på klima, miljø og kernevelfærden.

- Hvidovre Kommune vil også i årene fremover være en kommune med et godt serviceniveau på velfærdsområderne med et stort fokus på at fortsætte både kernevelfærden i forhold til omsorgen for vores svage borgere og bevare den forebyggende indsats på en lang række områder, lyder det blandt andet aftaleteksten.

I aften, tirsdag, skal budgettet endeligt vedtages, og her vil tilskuere formentlig få et nærmere indblik i, hvad der har været vigtigt for aftalens fire parter: Socialdemokratiet, DF, SF og Hvidovrelisten. Også dem uden for aftalen: Konservative, Venstre og Enhedslisten vil formentlig uddybe, hvorfor de ikke kunne være med i budgetforliget.key

Læs mere om budgettet her i Hvidovre Avis på side 2 og 3

menu
menu