Formand for Ældrerådet fortsætter

Formand for Ældrerådet fortsætter

Det nyvalgte ældreråd har konstitueret sig med formand og næstformand

Hvidovres nye Ældreråd, der blev valgt ved Ældrerådsvalget i november, har nu - efter coronanedlukningen - konstitueret sig her først i det nye år.

Jørgen Nygaard, der var formand for det afgående ældreråd, forsætter som formand. Ny næstformand bliver 65-årige Anette Kou, sygeplejerske gennem 43 år, der er nyvalgt medlem.

- Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde, der har været siden jeg blev formand, siger Jørgen Nygaard: - I denne valgperiode vil Ældrerådet arbejde for at blive inddraget så meget som muligt i udbygningen af Aktivitetscentret og plejehjemsprojektet i Strandmarken. Derudover vil Ældrerådet bl.a. arbejde for en højere normering af plejepersonale på plejehjemmene og i hjemme- og sygeplejen.

Udover formand og næstformand består Ældrerådet af genvalgte Christian Thode, der er valgt som kasserer og sekretær, samt af medlemmerne Marianne Hviid (genvalgt), og de nyvalgte Ebbe Bay, René Langhorn og Bjarne Agerlin, der alle er kendte fra det lokale forenings- og organisationsliv.

Ældrerådet høres i politiske sager, der vedrører ældre i Hvidovre Kommune. Rådet fungerer for sparringspartner for kommunen på ældreområdet. Desuden er rådets medlemmer repræsenteret i bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem og udgiver fire gange om året et orienteringsblad. m-

Bjarne Agerlin.

Bjarne Agerlin.

Ebbe Bay.

Ebbe Bay.

Rene Langhorn.

Rene Langhorn.

menu
menu