FORNUFTIG LØSNING PÅ PARALLELVEJ...

FORNUFTIG LØSNING PÅ PARALLELVEJ...

”Sød musik i mine ører”, skriver GERT WAHL (Enhedslisten):

At Hvidovre Kommunalbestyrelse har besluttet at afvise alle tilbud på de udbudte grunde på Parallelvej, og i stedet bruge området til kommunalt formål og opføre et nyt bofællesskab for borgere med særlige behov, er sød musik i mine ører. Det er et forslag, Enhedslisten stillede allerede, da den daværende institution “Nymarken” blev nedlagt.

At vi mangler bofællesskaber i Hvidovre og botilbud inden for kommunegrænsen er ikke noget nyt. Vi har flere gange gennem årene peget på netop det problem. Det har været og er en del af de visioner, vi har for Hvidovre kommune, at afhjælpe problemet.

Lige som borgmesteren er jeg også glad for, at der nu arbejdes konkret med en løsning, så denne gruppe borgere kan blive i nærheden af deres pårørende i stedet for at skulle flytte til bofællesskaber i andre kommuner.

Vi mener også, at det på længere sigt vil være en økonomisk gevinst for Hvidovre Kommune, som er værd at tage med. Det vigtigste er dog den menneskelige gevinst, denne beslutning afstedkommer.

Men igen - glædeligt at beslutningen endeligt er taget, og at kommunalbestyrelsen har taget sit sociale ansvar alvorligt.

De bedste hilsner

Gert Wahl

Medlem af Enhedslisten Hvidovre

Grunden på Parallelvej, hvor der nu skal bygges bofællesskaber.

Grunden på Parallelvej, hvor der nu skal bygges bofællesskaber.

menu
menu