Forslag til besparelser rammer bredt

Forslag til besparelser rammer bredt

Mindst 70 stillinger bliver berørt, hvis effektiviseringer vedtages

Stort set alle kommunale områder er nævnt i Hvidovre Kommunes nye katalog, hvor der forelægges forslag til kommunale effektiviseringer.

Samlet set rummer kataloget besparelser for 43,61 mio. kr. i 2019 stigende til 62,09 mio. kr. i 2022. Og disse beløb skal lægges oveni det første effektiviseringskatalog, hvor der blev foreslået effektiviseringsmuligheder i 2019 for 35,28 mio. kr. stigende til 54,34 mio. kr. i 2022.

Spares på rammen

Et gennemgående ord i det nye katalog er rammebesparelser. Det dækker over, at kommunens afdelinger og områder i store træk selv skal finde besparelserne. Kataloget rummer dog også en række konkrete besparelsesforslag, som f.eks. mindre gulvvask i kommunens institutioner og skoler, at man undlader at genbesætte ledige stillinger og at Borgerservice lukkes for borgerhenvendelser om onsdagen.

- Borgerne vil blive berørt ved at måtte udsætte henvendelsen i Borgerservice til en anden dag, lyder det i oplægget.

Forslagene vil altså i en lang række tilfælde få betydning for kommunens serviceniveau og ikke mindst ansatte. Højdespringeren er, lige som i det første effektiviseringskatalog, børne- og uddannelsesområdet, der samlet må stå for besparelser på 12,87 mio. kr. Ældre- og Sundhedsområdet ligger dog ganske tæt på med effektiviseringsforslag, der samlet løber op på 12,39 mio. kr.

Mindst 70 årsværk

Hvert effektiviseringsforslag opgøres afslutningsvist med personalemæssige konsekvenser, og tæller man således sammen, løber antallet af berørte årsværk op på minimum 70 i 2019.

Heraf er knap 21 fundet på det administrative område, mens Børne- og Uddannelsesområdet står for i alt knap 48 årsværk. De resterende effektiviseringer ligger på de øvrige områder som Teknik- og Miljøområdet og Ældre- og Sundhedsområdet.

Læs mere om spareforslag

på ældreområdet på side 2.

key

menu
menu