Fortidens miljøsynder har ramt uskyldige

Fortidens miljøsynder har ramt uskyldige

På papiret handler det om værditab af en grund, fordi jorden er forurenet. Årsagen til værditabet og hvem der er årsag til det henstår i det uvisse - men almindelige, uskyldige borgere kommer tilsyneladende til at betale regningen

Er man tidligere ejer af en grund, der viser sig at være forurenet, kan man - selv om man er uden skyld og uden viden om det - risikere at blive ruineret.

Det er den tørre konklusion, som en tidligere ejer af en ejendom på Hvidovre Strandvej er nået frem til.

Som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis står han og hans ekskone foreløbig med en regning på ca. 1,2 mio. kr., fordi de fra 2002 til 2009 ejede et hus på Hvidovre Strandvej. Jorden mellem Kalveboderne og huset har sidenhen vist sig at være forurenet. Forureningen har de imidlertid været både uden viden om eller skyld i. Det ændrer dog ikke på, at den nuværende ejer, i følge Byretten på Frederiksberg, pga. forureningen har lidt et værditab på 600.000 kr.

- DU er USKYLDIG: Betal DKK 600.000 kr. i forholdsmæssigt afslag + 460.000 kr. i sagsomkostninger for alle parter = 1.060.000 kr. inden 14 dage. Alternativt kan du anke dommen, skriver Flemming Hansen til Hvidovre Avis.

Dommen er anket til Landsretten og sagen er berammet til 13. og 16. marts.

Foreløbig 1,2 mio. kr.

Flemming Hansen og hans ekskone har desuden betalt en regning på 145.000 kr. til deres egen advokat, hvorfor det samlede beløb lander på ca. 1,2 mio. kr. Dertil kommer renter, men det vender vi tilbage til.

Hvis Flemming Hansen taber sagen i Landsretten vil beløbet desuden stige på grund af yderligere sagsomkostninger til hans egen advokat og til de to sagsøgeres advokater. Taber den nuværende ejer af grunden derimod, er det ham, der vil stå tilbage med en millionregning, som han, i lighed med Flemming Hansen, er uden skyld i.

400 grunde i Hvidovre

For Flemming Hansen er der dog langt mere i sagen end hans egen potentielle økonomiske ruin.

- Da der alene i Hvidovre skulle være konstateret og kortlagt omkring 400 forurenede grunde og på landsplan ca. 20.000 indtil videre (og andre ca. 20.000 under mistanke), formoder jeg, at sagen har en vis generel interesse. Det må derfor være i alles interesse at sikre, at en miljøsag som denne behandles korrekt, ordentligt og tilbundsgående. Ikke alene af hensyn til den almene retssikkerhed og retsfølelse i forhold til vores retssystem, men også fordi der er voldsomt store pengesummer involveret, som kan betyde ruin for tilfældige tidligere grundejere, hvis eneste "forbrydelse" er, at de har været grundejere, siger Flemming Hansen.

Ud over at han og mange andre tidligere grundejere potentielt kan ende i økonomisk ruin, har Flemming Hansen haft umanerligt svært ved at finde en advokat, der ville repræsentere ham i sagen.

- Man kan i et svagt øjeblik få den umulige tanke, at de store miljøadvokatfirmaer har "fundet fælles fodslag" i disse sager. Der ligger jo potentielt 40.000 lignende sager og venter. Og hvis disse ligeledes løber op i 605.000 kr. alene i sagsomkostninger, er der i teorien "beskæftigelse" for svimlende 24.200.000.000 kr. Dertil kan lægges omkostninger for de sager, der ankes, siger Flemming Hansen.

Skadevolder kendes ikke

Den tanke er naturligvis hypotetisk, erkender han, og tilføjer, at hvis sagsøgeren i hans konkrete sag får medhold i Landsretten, kan det motivere andre nuværende grundejere af forurenede grunde til at sagsøge tidligere grundejere for værditab.

Selv har Flemming Hansen forsøgt at få eventuelle dokumenter fra Hvidovre Kommune om, hvem der i sin tid udstykkede grundene og stod for jordopfyldningen på hans tidligere ejendom. I følge Flemming Hansen kunne Hvidovre Kommune ikke finde oplysninger i arkiverne. Det svarer til meldingen fra både Region Hovedstaden og udmelding, som Hvidovre Avis fik fra kommunen i 2018.

- Skadevolder kendes ikke, og der kan derfor ikke placeres et ansvar, sagde direktør for området Gert Stephan Nelth til Hvidovre Avis tilbage i 2018.

Heller ikke Region Hovedstaden har kunnet finde noget, der indikerede, at grunden skulle være forurenet.

Høj rente af sagsomkostninger

For Flemming Hansen er der imidlertid også en anden "detalje" i hele misæren, der undrer ham. Ud over at han skal betale en erstatning for et værditab, som han er uden skyld i, så skal han også betale en høj rente af sagens omkostninger. Et beløb der for nuværende er løbet op i ca. 160.000 kr.

- Sagen anlægges 8. februar 2016. Jeg bliver indstævnet i adcitation (sagsøgt som tredjepart, red.) i august 2016. Dommen afsiges 11. oktober 2018. Det giver et tidsforløb på 2 år og 8 måneder. Sagsomkostninger forrentes med omkring 8% i en tid, hvor vi har lav inflation og stort set 0 rente i dette land og beregnes fra den dag sagen anlægges og altså længe før jeg bliver stævnet. I øvrigt går der, så vidt jeg kan se, over 1 år og 6 måneder fra sagen anlægges til sagsøger overhovedet sætter beløb på sit krav. For mit vedkommende beløber renterne sig til ca. 158.000 kr. i en sag, hvor jeg på ingen måde har haft indflydelse på forbrug af øvrige parters omkostninger i deres bestræbelser på at gavne deres sag bedst muligt. Ligeledes har jeg ikke haft indflydelse på tidsforløbet, og der har været adskillige forsinkelser undervejs fra diverse parter aldeles uden for min indflydelse, siger Flemming Hansen.

key

Flemming Hansen

Flemming Hansen

menu
menu