Fortsat uklart hvordan Motionscenter skal drives

Fortsat uklart hvordan Motionscenter skal drives

Hvidovre Atletik & Motion blev godkendt til at stå for den foreningsdrevne del, men fik ikke opstartslån på 400.000 kr. Atletiklubben har fortsat ikke selv truffet endelig beslutning, om de vil stå for driften

Der er fortsat ikke helt klarhed over, hvordan Hvidovre Motionscenter skal drives fra 1. juni 2017.

Det er resultatet efter seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor budgetflertallet bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og de to tidligere Venstre-mandater ellers godkendte, at udpege Hvidovre Atletik & Motion (HvAM) som driftsansvarlig for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Samme aften holdt HvAM imidlertid generalforsamling, hvor foreningen selv skulle tage stilling til, om de ville påtage sig opgaven. Resultatet fra generalforsamlingen udeblev imidlertid. Det skyldes, i følge Hvidovre Avis’ oplysninger, at HvAM har besluttet, at sagen skal drøftes på en ekstraordinær generalforsamling.

Intet svar til KB

På kommunalbestyrelsesmødet blev der ellers, fra især borgmester Helle Adelborg, lagt op til, at kommunalbestyrelsen netop kunne forvente et svar fra HvAM i løbet af aftenens møde. Det var samtidig begrundelsen for, at de mange fremmødte motionister stik imod almindelig procedure måtte vente længe på, at de kunne få svar på de spørgsmål, som de på vanlig vis stillede budgetforliget.

- Vi kan have et håb om at atletikklubben har truffet deres beslutning, så kan vi indrette os efter det, sagde Helle Adelborg.

Det fik oppositionen til at undre sig over, at de normale principper blev tilsidesat.

- Man kuer da ikke folk på den måde. At lade folk, der kæmper for deres livskvalitet, behandle på den måde, ligner da ikke noget, sagde Arne Bech fra Hvidovrelisten.

Dansk Folkeparti støttede imidlertid op om borgmester Helle Adelborgs udmelding.

- I Dansk Folkeparti synes vi også, at vores gæster skal have en ordentlig behandling. Vi er enige i skik og brug, men i den her situation har udfaldet af et andet møde stor betydning, og derfor mener vi, at det er vigtigere, at kommunalbestyrelsen har så fyldestgørende et beslutningsgrundlag som muligt, frem for at tilhørerne kommer tidligt hjem. Vi er sågar indstillet på at rykke punktet til det sidste punkt på dagsordnen, hvis det bliver nødvendigt, sagde Mikkel Dencker fra DF.

Det udløste udtalt utilfredshed fra tilhørerne, hvilket fik samtidig borgmester Helle Adelborg til at true tilskuerne med, at dørene ville blive lukket, hvis ikke der var ro i salen. Og selv om heller ikke Mogens Leo Hansen fra Enhedslisten eller SF’s Niels Ulsing mente, at tilskuerne skulle vente, var budgetflertallet enige om ikke at fremrykke behandlingen af punktet.

HvAM godkendt, men fik ikke lån

Det kom dog ikke til, at punktet blev skubbet yderligere på dagsordenen, som DF ellers foreslog, da kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til om HvAM kunne godkendes - og om de kunne bevilges et rentefrit lån på 400.000 kr. til opstarten af driften af Hvidovre Motionscenter.

- Nogen vil mene, at vi har taget forskud på glæderne, ved at træffe beslutning inden der er truffet beslutning i atletikklubben, sagde borgmester Helle Adelborg.

Budgetflertallet besluttede efter en længere debat, hvor oppositionen blandt andet fastholdt, at det var uklart, hvilken besparelse, der egentlig var tale om med den nuværende løsning, at HvAM kunne godkendes som ansvarlig for foreningsdelen. Ligeledes var budgetforliget enige om, at der IKKE kunne bevilges et rentefrit lån på 400.000 kr. til opstart.

Om der fortsat er tale om en besparelse, kom der ikke noget svar på fra budgetforliget. De mange spørgsmål fra motionisternes repræsentaner kom der heller ikke konkrete svar på.

Hvidovre Avis følger op på sagen, når HvAM har afholdt ekstraordinær generalforsamling

red

Motionscenter

Motionscenter

menu
menu